Descărcări

Anexa nr.4, tabel costuri Inlernet
vala bil de la 01 august 2014
Sare la anexele 1., 2.

Această anexă se consideră a fi parte integrantă al Termeni şi Condiţii Generale(TCG) curent valabile al contractului de Client Loial Inlernet.

Inlernet are dreptul de a reţine,valida, şi/sau pretinde, încărca costuri, tarife în anumite cazuri prezentate în următorul tabel.

Denumire cost, tarif Mărime cost,tarif Bază de calcul cost, tarif Mod de reţinere cost, tarif
Cost transfer comision Client Loial 2 RON - Reţinut din Contul de Comisioane al Clientului Loial
Cost transfer voucher către Partener de Produse 2 RON - Reţinut din valoare voucher transferat către Partener de Produse
Tarif înştiinţare prin SMS 1,5 RON Tarif 1 buc. înştiinţare prin SMS Reţinut din Contul de Comisioane, Voucher sau Inlernet al Clientului Loial

Posibilităţi şi condiţii de Revizuire, modificare a anexei nr.4:

Inlernet, dacă este necesar, în orice moment poate revizui, modifica anexa nr. 4 („Comisioane şi bonusuri aferente Drepturilor Classic şi Modern”), în concordanţă cu indicele de inflaţie, situaţia pe piaţă, caracteristicile colectivului de clienţilor loiali, respectiv cu condiţiile cadru de fiscalitate.

Anexa modificată întră în vigoare în momentul publicării pe pagina de web www.inlernet.com, şi se aplică din acel moment.

1 aprilie 2018