Reklama umiestená na vozidle

Registrovaným Stálym zákazníkom, ktorí disponujú s osobným vozidlom v dobrom stave, bude poskytnutá možnosť umiestnenia reklamne nálepky s telefónnym číslom a adresou navrhovateľskej webovej stránky na vozidlo. Reklama umiestnená na predných dverách môže obsahovať veľké logo Inlernet®, slogan "Vytvorte hodnoty s nákupmi!", adresu webovej stránky (www.inlernet.com alebo vlastná Inlernetová navrhovateľská webová stránka) a číslo mobilného telefónu. Na zadnej časti vozidla môžu byť umiestnené vyššie uvedené s výnimkou loga

Kliknite na obrázok pre zväčšenie!

Stály zákazník reklamnú nálepku umiestní v odbornom servise na svoje vlastné náklady a po schválení Inlernetu!

V súčinnosti so štatistickými údajmi prieskumu trhu je tento typ reklamy ziskový a úspešný. Odporúčame Vám využiť túto jedinečnú príležitosť aj kvôli propagácii značky Inlernet®, ďalej za účelom zvýšenia dôvery a počtu registrácií stálych zákazníkov.

Stály zákazník, ktorý na svojom aute umiestní reklamnú nálepku, môže kvartálne, po ukončení tretieho mesiaca dostať jednu Nálepku Bonusového Práva.

Podmienky vzťahujúce sa na Nálepky Bonusového Práva sa zhodujú s podmienkami vzťahujúcim sa na Osobné Bonusové Práva.

Ďalšie podmienky vzťahujúce sa na Nálepky Bonusového Práva:

- Stály zákazník sa mesačne zúčastní na Dni Inlernetu organizovaný Inlernetom, kde si zaplatí vstupenku,
- Raz za tri mesiace musí byť osobné vozidlo Stáleho zákazníka preverené kontrolórom Inlernetu na akcii Deň Inlernet,
- Stály zákazník je povinný udržiavať vozidlo v čistom stave,
- Kvartálne musí Stály zákazník najazdiť so svojim vozidlom 2000 kilometrov.

Bonusové Právo Nálepky môže byť žiadané a poskytnuté v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok. Stály zákazník môže požiadať Inlernet o Bonusové Právo Nálepky v e-mailovej správe raz za tri mesiace.

Nálepka môže byť neskôr bez poškodenia vozidla odstránená, pričom poskytujeme na ňu záruku na dobu 3 rokov!

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám kvalitne vyhotovené fotografie z každej strany vozidla, značku a model auta, rok výroby, farbu, akékoľvek poškodenia a vady vozidla a vaše mobilné číslo e-mailom na adresu (info@inlernet.com) a to za účelom vyhodnotenia a schválenia vašej žiadosti!

Využite jednu z najefektívnejších reklamných príležitostí poskytnutých Systémom Inlernet®!