Všeobecné obchodné podmienky

PRÍLOHA Č. 2., TABUĽKA S HODNOTAMI POUKÁŽOK
platný od 1. marca 2013
Choďte Príloha č. 1., 4.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť platnej Vernostnej zmluvy a Všeobecných Obchodných Podmienok (VOP).

Pravidalá pre použitie zálohy zaplatenej za poukážku

Z Tabuľky s hodnotami poukážok sa môžeme dozvedieť, že záloha zaplatená za poukážku by mala byť ktorou sumou doplnená v jednotlivých Inlernetových Triedach k tomu, aby mohla byť použitá celková suma zálohy.

Sumu potrebnú k doplnení zálohy určuje zľava poskytnutá Produktovým Partnerom, ktorá sa  mení v závislosti od toho, veď Stály zákazník môže znížiť čiastku o sumu zálohy, tj. o to menej musí navyše zaplatiť.

Za zľavy poskytnuté za nákupy a zálohy zaplatené za plánované nákupy vzniknú Práva rovnakého typu, teda ak bude do hodnoty poukážky započítaná záloha a zaplatená celková hodnota poukážky, na bankový účet Inlernetu sa musí previesť presne taká suma provízie od Produktového partnera, z ktorej by bolo zaúčtované rovnaká suma na Účet pre zľavy, ako predošle zaplatená celková suma zálohy.

Preto náklady Práv vzniknutých pri rezervácii a finanocavané z tej sumy,- pri použití poukážky u Produktového partnera – prevezme suma zostávajúca po tranzakčných nákladoch Inlernetu, a refundácie Stáleho zákazníka a Navrhovateľa z provízie zaplatenej Produktovým partnerom.

Podľa podmienok uvedených v tejto prílohe VOP môže Stály zákazník využiť len takú časť sumy – započítaním do danej poukážky – ktorá pri nakúpení poukážkou, z provízie zaplatenej Produktovým Partnerom zostáva po tranzakčných nákladoch Inlernetu, a refundácií Stáleho zákazníka a Navrhovateľov.

Ak hodnota žiadanej poukážky je nižsia ako celková hodnota poukážky, ktorá je určená v nižších tabuľkách, bude poukážka a záloha použitá po častiach. V tomto prípade je možné využiť tú zostatkovú hodnotu zo zálohy, aká je už ponížená suma práve žiadanej poukážky oproti jej celkovej hodnote.

Podľa vyššie uvedených, sumu zálohy je možné použiť po častiach ale aj v plnej miere pri doplnení poukážky, v závislosti na hodnote poukážky a zľavy poskytnutej Produktovým partnerom.

Príklad:
Hodnota zálohy za poukážku: 39 €
Zľavy poskytnuté Produktovým Partnerom, kde bude čiastková alebo celková hodnota poukážky použitá: 10%
Celková hodnota poukážky podľa nasledujúcej tabuľky: 650 €
Hodnota žiadanej časti poukážky: 65 €
Pomer hodnoty žiadanej časti poukážky a celkovej hodnoty poukážky:
65 € / 650 € = 0,1
T.j. žiadaná časť hodnoty poukážky je 10%-ov z celkovej hodnoty poukážky.
Preto z celkovej hodnoty zálohy môže byť použitých 10%-ov pri objednaní časti poukážky:
z 39 € -ov 3,9 €-ov
Zálohu vo výške 3,9 € je potrebné doplniť o 61,1 -ov,
aby bolo možné prevziať časť poukážky o 65 €-ov.
Z čiastky zálohy zostalo 90%-ov, t.j. 35,1 €, ktoré môže byť použité pri zaplatení jednej alebo viacerých častí poukážky na základe vyššie uvedených.

V prípade, že rezervovaná poukážka bude použitá pri zaplatení poukážky, v priebehu vystavenia alebo objednania poukážky nebude pripísaná žiadna ďalšia zľava na Účet zliav, to sa už stalo pri rezervácii poukážky! V tomto prípade nezíska Stály zákazník ďalšie Práva, veď zľavu poskytnutú k poukážke a Práva už dostal pri zaplatení zálohy. Ak by Stály zákazník pri použití zálohy získal znovu zľavu a Práva, dostal by ich dva krát. Po zaplatení ceny poukážky bude mať Stály zákazník a Navrhovateľprávo na refundácie v Systéme Inlernet, ktoré budú pripísané na Účet pre Provízie.

Takže zostatková hodnota zľavy z provízie Produktového partnera, ktorá vzniká pri použití zálohy, nebude zaúčtovaná, ale preberá náklady na Práva financované zo sumy vzniknutej pri rezervácii.

TABUĽKY S HODNOTAMI POUKÁŽOK V JEDNOTLIVÝCH INLERNETOVÝCH TRIEDACH

I. Inlernetová trieda, Hodnota zálohy za poukážku: 39 €
Zľava od Produktového partnera (%) Záloha Doplnení zálohy Celková hodnota nákupnej poukážky
50 39 € 91,00 € 130,00 €
45 39 € 105,44 € 144,44 €
40 39 € 123,50 € 162,50 €
35 39 € 146,71 € 185,71 €
30 39 € 177,67 € 216,67 €
25 39 € 221,00 € 260,00 €
20 39 € 286,00 € 325,00 €
19 39 € 303,11 € 342,11 €
18 39 € 322,11 € 361,11 €
17 39 € 343,35 € 382,35 €
16 39 € 367,25 € 406,25 €
15 39 € 394,33 € 433,33 €
14 39 € 425,29 € 464,29 €
13 39 € 461,00 € 500,00 €
12 39 € 502,67 € 541,67 €
11 39 € 551,91 € 590,91 €
10 39 € 611,00 € 650,00 €
9 39 € 683,22 € 722,22 €
8 39 € 773,50 € 812,50 €
7 39 € 889,57 € 928,57 €
6 39 € 1 044,33 € 1 083,33 €
5 39 € 1 261,00 € 1 300,00 €
4 39 € 1 586,00 € 1 625,00 €
3 39 € 2 127,67 € 2 166,67 €
2,5 39 € 2 561,00 € 2 600,00 €
2 39 € 3 211,00 € 3 250,00 €
1,5 39 € 4 294,33 € 4 333,33 €
1 39 € 6 461,00 € 6 500,00 €
II. Inlernetová trieda, Hodnota zálohy za poukážku: 117 €
Zľava od Produktového partnera (%) Záloha Doplnení zálohy Celková hodnota nákupnej poukážky
50 117 € 273,00 € 390,00 €
45 117 € 316,33 € 433,33 €
40 117 € 370,50 € 487,50 €
35 117 € 440,14 € 557,14 €
30 117 € 533,00 € 650,00 €
25 117 € 663,00 € 780,00 €
20 117 € 858,00 € 975,00 €
19 117 € 909,32 € 1 026,32 €
18 117 € 966,33 € 1 083,33 €
17 117 € 1 030,06 € 1 147,06 €
16 117 € 1 101,75 € 1 218,75 €
15 117 € 1 183,00 € 1 300,00 €
14 117 € 1 275,86 € 1 392,86 €
13 117 € 1 383,00 € 1 500,00 €
12 117 € 1 508,00 € 1 625,00 €
11 117 € 1 655,73 € 1 772,73 €
10 117 € 1 833,00 € 1 950,00 €
9 117 € 2 049,67 € 2 166,67 €
8 117 € 2 320,50 € 2 437,50 €
7 117 € 2 668,71 € 2 785,71 €
6 117 € 3 133,00 € 3 250,00 €
5 117 € 3 783,00 € 3 900,00 €
4 117 € 4 758,00 € 4 875,00 €
3 117 € 6 383,00 € 6 500,00 €
2,5 117 € 7 683,00 € 7 800,00 €
2 117 € 9 633,00 € 9 750,00 €
1,5 117 € 12 883,00 € 13 000,00 €
1 117 € 19 383,00 € 19 500,00 €
III. Inlernetová trieda, Hodnota zálohy za poukážku: 325 €
Zľava od Produktového partnera (%) Záloha Doplnení zálohy Celková hodnota nákupnej poukážky
50 325 € 758,33 € 1 083,33 €
45 325 € 878,70 € 1 203,70 €
40 325 € 1 029,17 € 1 354,17 €
35 325 € 1 222,62 € 1 547,62 €
30 325 € 1 480,56 € 1 805,56 €
25 325 € 1 841,67 € 2 166,67 €
20 325 € 2 383,33 € 2 708,33 €
19 325 € 2 525,88 € 2 850,88 €
18 325 € 2 684,26 € 3 009,26 €
17 325 € 2 861,27 € 3 186,27 €
16 325 € 3 060,42 € 3 385,42 €
15 325 € 3 286,11 € 3 611,11 €
14 325 € 3 544,05 € 3 869,05 €
13 325 € 3 841,67 € 4 166,67 €
12 325 € 4 188,89 € 4 513,89 €
11 325 € 4 599,24 € 4 924,24 €
10 325 € 5 091,67 € 5 416,67 €
9 325 € 5 693,52 € 6 018,52 €
8 325 € 6 445,83 € 6 770,83 €
7 325 € 7 413,10 € 7 738,10 €
6 325 € 8 702,78 € 9 027,78 €
5 325 € 10 508,33 € 10 833,33 €
4 325 € 13 216,67 € 13 541,67 €
3 325 € 17 730,56 € 18 055,56 €
2,5 325 € 21 341,67 € 21 666,67 €
2 325 € 26 758,33 € 27 083,33 €
1,5 325 € 35 786,11 € 36 111,11 €
1 325 € 53 841,67 € 54 166,67 €
IV. Inlernetová trieda, Hodnota zálohy za poukážkue: 975 €
Zľava od Produktového partnera (%) Záloha Doplnení zálohy Celková hodnota nákupnej poukážky
50 975 € 2 275,00 € 3 250,00 €
45 975 € 2 636,11 € 3 611,11 €
40 975 € 3 087,50 € 4 062,50 €
35 975 € 3 667,86 € 4 642,86 €
30 975 € 4 441,67 € 5 416,67 €
25 975 € 5 525,00 € 6 500,00 €
20 975 € 7 150,00 € 8 125,00 €
19 975 € 7 577,63 € 8 552,63 €
18 975 € 8 052,78 € 9 027,78 €
17 975 € 8 583,82 € 9 558,82 €
16 975 € 9 181,25 € 10 156,25 €
15 975 € 9 858,33 € 10 833,33 €
14 975 € 10 632,14 € 11 607,14 €
13 975 € 11 525,00 € 12 500,00 €
12 975 € 12 566,67 € 13 541,67 €
11 975 € 13 797,73 € 14 772,73 €
10 975 € 15 275,00 € 16 250,00 €
9 975 € 17 080,56 € 18 055,56 €
8 975 € 19 337,50 € 20 312,50 €
7 975 € 22 239,29 € 23 214,29 €
6 975 € 26 108,33 € 27 083,33 €
5 975 € 31 525,00 € 32 500,00 €
4 975 € 39 650,00 € 40 625,00 €
3 975 € 53 191,67 € 54 166,67 €
2,5 975 € 64 025,00 € 65 000,00 €
2 975 € 80 275,00 € 81 250,00 €
1,5 975 € 107 358,33 € 108 333,33 €
1 975 € 161 525,00 € 162 500,00 €
V. Inlernetová trieda, Hodnota zálohy za poukážkue: 2925 €
Zľava od Produktového partnera (%) Záloha Doplnení zálohy Celková hodnota nákupnej poukážky
50 2925 € 6 825,00 € 9 750,00 €
45 2925 € 7 908,33 € 10 833,33 €
40 2925 € 9 262,50 € 12 187,50 €
35 2925 € 11 003,57 € 13 928,57 €
30 2925 € 13 325,00 € 16 250,00 €
25 2925 € 16 575,00 € 19 500,00 €
20 2925 € 21 450,00 € 24 375,00 €
19 2925 € 22 732,89 € 25 657,89 €
18 2925 € 24 158,33 € 27 083,33 €
17 2925 € 25 751,47 € 28 676,47 €
16 2925 € 27 543,75 € 30 468,75 €
15 2925 € 29 575,00 € 32 500,00 €
14 2925 € 31 896,43 € 34 821,43 €
13 2925 € 34 575,00 € 37 500,00 €
12 2925 € 37 700,00 € 40 625,00 €
11 2925 € 41 393,18 € 44 318,18 €
10 2925 € 45 825,00 € 48 750,00 €
9 2925 € 51 241,67 € 54 166,67 €
8 2925 € 58 012,50 € 60 937,50 €
7 2925 € 66 717,86 € 69 642,86 €
6 2925 € 78 325,00 € 81 250,00 €
5 2925 € 94 575,00 € 97 500,00 €
4 2925 € 118 950,00 € 121 875,00 €
3 2925 € 159 575,00 € 162 500,00 €
2,5 2925 € 192 075,00 € 195 000,00 €
2 2925 € 240 825,00 € 243 750,00 €
1,5 2925 € 322 075,00 € 325 000,00 €
1 2925 € 484 575,00 € 487 500,00 €
VI. Inlernetová trieda, Hodnota zálohy za poukážkue: 5850 €
Zľava od Produktového partnera (%) Záloha Doplnení zálohy Celková hodnota nákupnej poukážky
50 5850 € 13 650,00 € 19 500,00 €
45 5850 € 15 816,67 € 21 666,67 €
40 5850 € 18 525,00 € 24 375,00 €
35 5850 € 22 007,14 € 27 857,14 €
30 5850 € 26 650,00 € 32 500,00 €
25 5850 € 33 150,00 € 39 000,00 €
20 5850 € 42 900,00 € 48 750,00 €
19 5850 € 45 465,79 € 51 315,79 €
18 5850 € 48 316,67 € 54 166,67 €
17 5850 € 51 502,94 € 57 352,94 €
16 5850 € 55 087,50 € 60 937,50 €
15 5850 € 59 150,00 € 65 000,00 €
14 5850 € 63 792,86 € 69 642,86 €
13 5850 € 69 150,00 € 75 000,00 €
12 5850 € 75 400,00 € 81 250,00 €
11 5850 € 82 786,36 € 88 636,36 €
10 5850 € 91 650,00 € 97 500,00 €
9 5850 € 102 483,33 € 108 333,33 €
8 5850 € 116 025,00 € 121 875,00 €
7 5850 € 133 435,71 € 139 285,71 €
6 5850 € 156 650,00 € 162 500,00 €
5 5850 € 189 150,00 € 195 000,00 €
4 5850 € 237 900,00 € 243 750,00 €
3 5850 € 319 150,00 € 325 000,00 €
2,5 5850 € 384 150,00 € 390 000,00 €
2 5850 € 481 650,00 € 487 500,00 €
1,5 5850 € 644 150,00 € 650 000,00 €
1 5850 € 969 150,00 € 975 000,00 €

Príklady na použite hodnoty poukážky

V tomto príklade je znázornená Maximálna hodnota zálohy, ktorá môže byť použitá pri objednaní poukážky v hodnote 65 €.

Od maximálnej hodnoty zálohy nemôže byť použitá vyššia suma, len nižšia suma.

Stály zákazník musí okrem sumy zálohy vyplatiť ďalšie sumy potrebné k celkovej hodnote poukážky z Inlernetového Účtu, Účtu pre poukážky a provízie.

Takže v tomto príklade, ak chce Stály zákazník objednať poukážku ktorú chce použiť u Produktového partnera, ktorý poskytne zľavu o 50%-ov, môže zo sumy zaplatenej ako zálohu použiť masimálne 19.5 €-ov. Zostávajúcu sumu o 45,5 € musí vyplatiť z vyššie uvedených účtov.

Tabuľka s hodnotami záloh v prípade poukážky v hodnote 65 €-ov.

Hodnota celej poukážky: 65 €
Zľava od Produktového partnera (%) Maximálna čiastka zálohy, ktorá môže byť použitá Doplnenie zálohy do celkovej hodnoty
50 41,00 € 24,00 €
49 41,48 € 23,52 €
48 41,96 € 23,04 €
47 42,44 € 22,56 €
46 42,92 € 22,08 €
45 43,40 € 21,60 €
44 43,88 € 21,12 €
43 44,36 € 20,64 €
42 44,84 € 20,16 €
41 45,32 € 19,68 €
40 45,80 € 19,20 €
39 46,28 € 18,72 €
38 46,76 € 18,24 €
37 47,24 € 17,76 €
36 47,72 € 17,28 €
35 48,20 € 16,80 €
34 48,68 € 16,32 €
33 49,16 € 15,84 €
32 49,64 € 15,36 €
31 50,12 € 14,88 €
30 50,60 € 14,40 €
29 51,08 € 13,92 €
28 51,56 € 13,44 €
27 52,04 € 12,96 €
26 52,52 € 12,48 €
25 53,00 € 12,00 €
24 53,48 € 11,52 €
22 54,44 € 10,56 €
21 54,92 € 10,08 €
20 55,40 € 9,60 €
19 55,88 € 9,12 €
18 56,36 € 8,64 €
17 56,84 € 8,16 €
16 57,32 € 7,68 €
15 57,80 € 7,20 €
14 58,28 € 6,72 €
13 58,76 € 6,24 €
12 59,24 € 5,76 €
11 59,72 € 5,28 €
10 60,20 € 4,80 €
9,5 60,44 € 4,56 €
9 60,68 € 4,32 €
8,5 60,92 € 4,08 €
8 61,16 € 3,84 €
7,5 61,40 € 3,60 €
7 61,64 € 3,36 €
6,5 61,88 € 3,12 €
6 62,12 € 2,88 €
5,5 62,36 € 2,64 €
5 62,60 € 2,40 €
4,5 62,84 € 2,16 €
4 63,08 € 1,92 €
3,5 63,32 € 1,68 €
3 63,56 € 1,44 €
2,5 63,80 € 1,20 €
2 64,04 € 0,96 €
1,5 64,28 € 0,72 €
1 64,52 € 0,48 €

Podmienky modifikovania a úpravy prílohy č.2:

Ak to bude nutné, môže Inlernet kedykoľvek upraviť a zmeniť prílohu č.2. („Tabuľky s hodnotami poukážok") v súlade s platným indexom inflácie, trhovými podmienkami, charakteristikou populácie vernostného systému a rámcovými podmienkami týkajúcich sa zdanenia.

Úpravu nie je možné jednostranne vykonať na úkor Stáleho zákazníka.

Výnimkou sú prípady, ak sa zmena stane dôsledkom úradného rozhodnutia alebo faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú alebo znemožňujú prevádzkovanie Systému Inlernet alebo ziskovosť Systému.

Upravená príloha nadobudne účinnosť a bude používaná od zverejnenia dátumu na internetových stránkach www.inlernet.com.

dňa 1.marca 2013