Sistemul Inlernet©

„De ce trăim, decă nu pentru, a ne face viaţa unul altuia cât mai uşoară?”
(George Elliot)

Mai mult ca sigur şi D-voastră v-aţi gândit la cum aţi putea face viaţa d-voastră, ai celor din mediul d-voastră înconjurător mai uşoară.

Sistemul Inlernet© practic în acest sens vă oferă ajutor, sfaturi. Inlernet Worldwide AG. Este înregistrat în Elveţia, într-una din cele mai stabile zone economice din Europa, sub formă de societate pe acţiuni. Firma reprezintă valori inerente şi a fost înfiinţată ghidat de o idee corectă.

Inlernet© pe de o parte conduce o comunitate de clienţi loiali, pe altă parte emite şi comercializează vouchere, prin care poate ajunge la un număr foarte mare de oameni şi care reprezintă cheia evoluţiei semnificative şi reciproce al cumpărătorilor dar şi al comercianţilor. Accentul este pe cuvântul semnificativ. Mai mult ca sigur şi D-voastră cunoaşteţi sistemele de clenţi loiali. Poate sunteţi membru al unuia sau altuia. Cuvântul semnificativ aici nu înseamnă puncte, cadouri, ci înseamnă sume de bani considerabile şi vouchere returnate către D-voastră, respectiv, posibilitate de a participa şi a vă inspira la cursuri de formare necesare dezvoltării fizice, sufleteşti, şi metale a D-voastră, în scopul obţinerii acestora. Inlernet® îşi oferă serviciile prin internet cu ajutorul hardware-lor, software-lor şi a unui brevet. Inlernet®brand, ca nume de marcă, este un nume nou pe pământ, dar cu o experienţă, idee respectiv un nivel de dezvoltare unic în acest domeniu profesional, astfel crează o concureţă pe măsură celorlalţi participanţi de pe piaţă. Inlernet®, conform convingerilor şi principiilor sale, constituie una din cele mai eficiente soluţii de rezolvare a problemelor globale care afectează lumea, care prin stabilirea evoluţiei pozitive pe pământ, va avea ca rezultat şi o reînnoire morală a omenirii. Pentru toate acestea Inlernet® are sloganul:

„Creaţi valoare prin cumpărături!”

Viziunea Inlernet©

Dacă dorim să creăm lucruri, valori importante în lume, atunci este indispensabil crearea unei viziuni bine gândite, reale de firmă. Viziunea este a stare reală, concretă, necesară privitor la viitor, cu care Conducerea firmei şi cei care intră în contact cu firma ca Parteneri, Clienţi Loiali, Parteneri de Produse, se pot identifica. Viziunea Inlernet© prin toate acestea are la bază valori reale şi nu reflectă dorinţe răsuflate, ambiţioase, materialiste, ireale.

Viziunea Inlernet©: „Pe baza unei idei inerente, funcţionarea în mod legal al unui sistem de clienţi loiali filantropic, unde Clinţii Loiali şi Partenerii de Produse pot crea valori pentru lume şi pentru ei înşişi.”

Credem, că pentru toate acestea oamenii se conectează la Inlernet cu bucurie, pornind de la principii corecte şi că promovează cu entuziasm, într-o zonă largă Sistemul Inlernet.

Scopul Inlernet© este acela să administreze în scurt timp sistemul de clienţi loiali cu cea mai mare cifră de afacere şi cel mai cunoscut pe pământ. Acest ţel va aduce cu sine şi rezultatul conform căruia va oferi cele mai mari sume, dintre firmele din lume, pe scopuri filantropice, caritabile.

În următoarele vă rugăm să urmăriţi cum realizăm cele de mai sus şi suntem siguri că idea genială al Sitemului Inlernet© va servi şi la evoluţia D-voastră!