Condiții contractuale generale

anexa nr.1, discounturi, sistem carieră, comisioane şi bonusuri
vala bil de la 01 martie 2016
Săriţi la anexa 2., 4.

Această anexă se consideră a fi parte integrantă al Termeni şi Condiţii Generale(TCG) curent valabile al contractului de Client Loial Inlernet.

În cadrul cumpărăturilor efectuate la Parteneri de Produse al Sistemului Inlernet se pot utiliza următoarele modalităţi de plată:

Plată cu numerar, cu card bancar, sau prin transfer în contul Partenerului de Produse

Clientul Loial în cazul în care efectuează cumparături sau utilizează serviciile de la un Partener de Produse, de fiecare are dreptul dar şi obligaţia de a achita contravaloarea produsului sau serviciului, în numerar, cu card bancar sau prin transfer în contul Partenerului de Produse, ca şi în cazul în care efectuează cumpărături sau utilizează servicii de la alţi comercianţi, cu deosebirea că cel târziu la terminarea cumpărăturilor trebuie să semnaleze Partenerului de Produse că respectiva achiziţie se clifică a fi o achiziţie în cadrul Sistemului Inlernet şi trebuie să comunice Partenerului de Produse numărul său de identificare de client loial.

Pentru a evita comunicarea unor date eronate, se recomandă Clientului Loial să prezinte cardul de client loial, ce poate fi descărcat din Biroul web personal, respectiv se recomandă Partenerului de Produse să ceară prezentarea cardului de client loial.

Partenerul de Produse în cazul în care o achiziţie nu este efectuată cu voucher, are obligaţia de a înregistra în Sistemul Inlernet, în Biroul Web personal, după efectuarea achiziţiei, data, valoarea brută, numărul de identificare a documentului eliberat şi numărul de înregistrare de client loial.

La termenele stabilite în prezentul contract de Partener de Produse, va primi pentru comisioanele aferente achiziţiilor efectuate la el, factură şi document de confirmare a performanţei de la Inlernet Hungary Partners Zrt. După primirea acestora Partenerul de Produse este obligat ca în termenul precizat pe factură să transfere suma comisionului către Inlernet Hungary Partners Zrt., în contul bancar al acestuia precizat pe factură, şi să precizeze la menţiuni numărul facturii.

Din comisioanele intrate în contul bancar, şi identificate, operate în contabilitate şi autorizate de Inlernet, va fi dedusă suma comisionului Inlernet, iar discountul Comercial astfel creat(vezi:mai jos) va fi decontată conform TCG. şi anexelor sale în Contul de Comisioane şi Contul de Discount al Clientului Loial şi al Referalilor săi.

În cazul în care, Partenerul de Produse în contul său Inlernet are lichidităţi în momentul înregistrării datelor în Biroul Web, atunci Inlernet deduce din el comisionul de partener de produse. Astfel conform TCG. şi anexelor sale, în favoarea Clientului Loial şi Referalilor săi se decontează imediat comisioane, returnări şi discounturi.

Comanda Voucher Online Inlernet şi utilizarea acestuia ca mijloc de plată

Clientul Loial, trebuie să completeze un formular de comandă şi trebuie să accepte o ofertă contractuală, accesibilă pe site-ul Inlernet, prin Biroul Web personal sau prin aplicaţia mobilă, pentru a putea comanda Voucher Online Inlernet, a putea achita valoara totală sau parţială a voucherului sau a putea achita suma aferentă rezervării acestuia.

Pentru achitarea valorii totale a voucherului, în cazul voucherelor rezervate, pentru complectarea diferenţei( vezi: TCG. anexa nr.2) Clientul Loial trebuie să depună dinainte suma aferentă restului de plată în contul bancar al Inlernet Worldwide AG., în cazul în care nu dispune de această sumă în Contul de Comision, Voucher sau Inlernet.

La transfer sau depunere, Clientul Loial are obligaţia precizării numărului său de identificare în rubrica menţiuni, pentru ca identificarea să fie posibilă. Suma transferată, identificată şi autorizată va apare în contul Inlernet al Clientului Loial. În cazul în care în conturile mai sus menţionate Clientul Loial nu dispune de suma aferentă valorii voucherului solicitat, atunci Sistemul nu permite comandarea Voucherului Online.

Pe formularul şi contractul de solicitare de voucher online trebuiesc complectate datele clare de identificare ale Partenerului de Produse(număr identificare magazin Partener de Produse), respectiv datele concrete referitoare la voucherul solicitata şi valoarea acestuia. Odată cu încheierea contractului, Clientul Loial poate achita prin conturile de mai sus valoarea voucherului.

După care din Biroul Web personal, prin meniul Descărcări Vouchere poate descărca duplicatul voucherului. După scoaterea la imprimantă a duplicatului voucherului, luând în considerare următoarele poate efectua cumpărături sau poate beneficia de prestări de servicii la Partenerul de Produse selectat. Dacă a comandat voucher prin aplicaţie mobilă, atunci nu mai este necesară scoaterea la imprimantă a voucherului pentru a pute fi schimbată, pentru că după efectuarea comenzii schimbarea valorii totale a voucherului se realizează în mod automat. Originalul voucherului poate fi accesată numai online în Sistemul Inlernet.

După ce Clientul Loial a trimis comanda, respectiv şi oferta de contract Inlernetului, respectiv odată cu aceasta s-a realizat achitarea (totală) a sumei mai sus menţionate iar aceasta a fost trecută în contabilitatea Inlernet, Partenerul de Produse va primi duplicatul voucherului. Inlernet va transfera suma aferentă valorii voucherului redusă cu comisionul aferent în termen de 3 zile bancare lucrătoare, respectiv o decontează în contul Inlernet al Partenerului de Produse în funcţie de setările Biroului Web de partener de produse.

Odată cu comanda şi achitarea totală a voucherului, conform reglementărilor prezentului TCG. şi anexelor sale vor fi decontate comisioane, returnări şi reduceri Clientului Loial şi Referelilor săi. La comanda voucherului şi achitarea parţială (rezervare) vor fi decontate Clientului Loial discounturin în Contul de Discounturi, conform reglementărilor prezentului TCG. şi anexelor sale, prin care Clientul Loial obţine Drepturi care îi pot genera lui şi Referalilor săi diferite beneficii.

Datorită cauzelor mai sus menţionate, după comanda voucherului, trimiterea contractului către Inlernet şi achitarea valorii acestuia, Clientul Loial nu poate renunţa la voucher, nu o poate storna, dar dacă numai a rezervat voucherul, la achitarea diferenţei pănă la valoarea totală a voucherului, poate modifica persoana partenerului de Produse şi poate solicita voucherul şi în părţi conform reglementărilor punctelor referitoare la acest subiect al TCG.

Soldurile conturilor mai sus menţionate pot fi vizualizate prin Biroul Web personal al Clientului Loial, în meniurile „Cont Voucher”, a „Cont Comision”, az „Cont Inlernet” és az „Cont Discount”.

La schimbarea voucherelor Partenerul de Produse va verifica identitatea Clientului Loial, numărul de înregistrare,codul de siguranţă şi alte elemente de securitate ale voucherului, respectiv le va compara cu duplicatul primit de el. Partenerul de Produse va accepta şi va prelua voucherul, numai dacă datele sunt identice şi elementele de securitate corespund. În cazul în care comanda voucherului s-a efectuat prin aplicaţie mobilă, atunci codul PIN de client loial, care la efectuarea comenzii trebuie introdusă în mod obligatoriu,va înlocui procedura descrisă mai sus. A mobil applikációban megrendelt Vocheerele comandate prin aplicaţie mobilă seunt schimbate în mod automat la valoarea lor totală (nu oferă posibilitatea utilizării parţiale).

Voucherele emise în sistemul Inlernet şi comandate prin Biroul Web de client loial oferă posibilitatea utilizării parţiale. În acest caz Partenerul de Produse va separa doar cuponul de pe voucher emis cu un cod de securitate separat şi îl înregistrează în Biroul său Web de partener de produse. Restul voucherului va rămâne la Clientul Loial, Partenerul de Produse înregistrând valoare rămasă din voucher, care ulterior poate fi utilizată.

În cazul utilizării parţiale, Inlernet atrage atenţia Clientului Loial să fie foarte atent şi precaut la predarea voucherului, în special să acorde o atenţie deosebită codurilor de siguranţă ale cupoanelor încă neutilizate.

Voucherele Online Inlernet, pot fi utilizate exclusiv în magazinele Partenerului de Produse dinainte ales de Clientul Loial, specificat pe voucher, pentru procurarea de bunuri şi servicii.

Comanda Voucher Partener de Produse şi utilizarea acestuia ca mijloc de plată

Clientul Loial pentru a putea comanda, achita valoarea totală sau parţială, adică rezerva un Voucher de Partener de Produse trebuie să completeze formularul de comandă de pe site-ul Inlernet, prin Biroul Web personal, şi să accepte o ofertă de contract pe aceaşi cale.

Pentru achitarea valorii totale a voucherului, în cazul voucherelor rezervate, pentru complectarea diferenţei( vezi: TCG. anexa nr.2) Clientul Loial trebuie să depună dinainte suma aferentă restului de plată în contul bancar al Inlernet Worldwide AG., în cazul în care nu dispune de această sumă în Contul de Comision, Voucher sau Inlernet.

La transfer sau depunere, Clientul Loial are obligaţia precizării numărului său de identificare în rubrica menţiuni, pentru ca identificarea să fie posibilă. Suma transferată, identificată şi autorizată va apare în contul Inlernet al Clientului Loial. În cazul în care în conturile mai sus menţionate Clientul Loial nu dispune de suma aferentă valorii voucherului solicitat, atunci Sistemul nu permite comandarea Voucherului Partener de Produse.

Pe formularul şi contractul de solicitare de voucher online trebuiesc complectate datele clare de identificare ale Partenerului de Produse(număr identificare magazin Partener de Produse), respectiv datele concrete referitoare la voucherul solicitata şi valoarea acestuia. Odată cu încheierea contractului, Clientul Loial poate achita prin conturile de mai sus valoarea voucherului.

Odată cu comanda şi achitarea totală a voucherului, conform reglementărilor prezentului TCG. şi anexelor sale vor fi decontate comisioane, returnări şi reduceri Clientului Loial şi Referelilor săi. La comanda voucherului şi achitarea parţială (rezervare) vor fi decontate Clientului Loial discounturin în Contul de Discounturi, conform reglementărilor prezentului TCG. şi anexelor sale, prin care Clientul Loial obţine Drepturi care îi pot genera lui şi Referalilor săi diferite beneficii.

După ce Clientul Loial a trimis comanda, respectiv şi oferta de contract Inlernetului, respectiv odată cu aceasta s-a realizat achitarea (totală) a sumei mai sus menţionate iar aceasta a fost trecută în contabilitatea Inlernet, acesta va trimite Partenerului de Produse comanda de Voucher Partener de Produse.

După sosirea Voucher Partener de Produse în biroul Inlernet Hungary Partners Zrt., Inlernet va transfera suma aferentă valorii voucherului redusă cu comisionul aferent în termen de 3 zile bancare lucrătoare Partenerului de Produse.

Clientul Loial după aprobarea acestor acte juridice şi al Internetului, după achitarea serviciilor de curierat, va primi Voucherul de Partener de Produse, sau printr-o programare prealabilă o poate preluapersonal de la filiala din Ungaria a Inlernet Worldwide AG. (Inlernet Hungary Partners Zrt. 1024, Budapest, Zivatar u. 14. fsz/2.).

Datorită cauzelor mai sus menţionate, după comanda voucherului, trimiterea contractului către Inlernet şi achitarea valorii acestuia, Clientul Loial nu poate renunţa la voucher, nu o poate storna, dar dacă numai a rezervat voucherul, la achitarea diferenţei pănă la valoarea totală a voucherului, poate modifica persoana partenerului de Produse şi poate solicita voucherul şi în părţi conform reglementărilor punctelor referitoare la acest subiect al TCG.

La schimbarea Voucherelor originale de Partenerul de Produse, Partenerul de Produse va verifica numărul de înregistrare,codul de siguranţă şi alte elemente de securitate ale voucherului. Partenerul de Produse va accepta şi va prelua voucherul de la Clientul Loial, numai dacă datele sunt identice şi originale.

Soldurile conturilor mai sus menţionate pot fi vizualizate prin Biroul Web personal al Clientului Loial, în meniurile „Cont Voucher”, a „Cont Comision”, az „Cont Inlernet” és az „Cont Discount”.

La schimbarea oricărui tip de voucer, Partenerul de Produse nu poate da înapoi ca şi rerst de plată numerar, deci este recomandat ca achiziţia să fie efectuată ţinând cont de valoarea exactă a voucherului.

Voucherele de Partener de Produse Inlernet, pot fi utilizate exclusiv în magazinele Partenerului de Produse Inlernet dinainte ales de Clientul Loial, specificat pe voucher, pentru procurarea de bunuri şi servicii.

Marele avantaj al Voucherelor Online şi Voucherelor de Partener de Produse ( în următoarele sub numele colectiv de: Vouchere Inlernet), este acela că prin plăţile efectuate cu ele se crează alte dicounturi şi astfel Clientul Loial poate obţine Drepturi în Sistemul Inlernet, respectiv poate primi returnări, comisioane.

La achitarea Voucherelor online şi Voucherelor Partener de Produse, Clientul Loial pate achita şi Voucherele Inlernet dinainte comandate, deci poate utiliza sumele achitate ca şi rezervare, aceste sume reducând suma aferentă diferenţei de achitat. Dacă voucherul rezervat este utilizat la achitarea acestuia, atunci la emiterea sau comanda voucherului un nou discount nu va fi autorizat pe Contul de Discount, pentru că această operaţiune deja a fost efectuată la rezervare. Astfel Clientul Loial nu poate obţine noi Drepturi, pentru că deja a primit discountul şi prin aceasta şi Dreptul legat de voucher la achitarea rezervării. Dacă la utilizarea rezervării ar primi din nou discount şi Drept asta ar însemna că le-a primit de două ori. Astfel la achitarea valorii voucherului, sevor crea numai restituiri de Client Loial şi restitiri de Referal în Sistemul Inlernet, care vor fi decontate în Contul de Comisione.

Nu este permis schimbarea voucherelor în numerar!

Falsificarea voucherelor în orice mod poate atrage răspunderea penală (şi) din această cauză, este interzis!

Funcţionarea Sistemului Inlernet

Clase Inlernet:

Datorită valorii respectiv mărimii diferite a achizițiilor efectuate sau serviciilor utilizate la Partenerii de Produse , în cadrul Sistemului Inlernet există şase Clase Inlernet cu valoare de categorie diferite, cuprinse în tabelul de mai jos. În fiecare Clasă Inlernet Clientul Loial prin discounturi de mărime diferită, sau rezervări de vouchere poate obţine Drepturi, iar după acestea în funcţie de un număr bine stabilit de bucăţi simetrice, se generează Drepturi de Comisioane cu valori diferite.

Clientul Loial poate decide liber, în care Clasă Inlernet doreşte să utilizeze discounturile provenite din achiziţii pentru a obţine Drepturi, dacă Contul de Discount permite acesta.

Clientul Loial poate decide liber, în care Clasă Inlernet doreşte să obţină Drepturi pe parcursul rezervării cu voucher, din această cauză trebuie să aleagă valoarea voucherului de rezervare din Clasa corespunzătoare deciziei sale.

Drepturile aparţinând de o anumită Clasă pot fi plasate numai în Clasa respectivă, în altă Clasă nu.

Drepturile aparţinând diferitelor Clase Inlernet alcătuiesc separat unii de alţii în mod individual, independent Arbore de Drept în cadrul Sistemului Inlernet.

Achitarea valorii parţiale al unui voucher, rezervare voucher:

Pentru cheltuieli cu o valoare mai mare, cum ar fi cumpărare imobil, construcţie casă, renovare, vacanţă, achiziţie autoturism sau cumpărare cadouri de Crăciun, deci achiziţii care nu se realizează instantaneu, pe care Clientul Loial numai le planifică să le realizeze în viitor, Clientul Loial poate efectua rezervări de vouchere în Sistemul Inlernet. utalványokat az Inlernet-Rendszerben. Adică achită numai o parte din valoarea voucherului, care din punc de vedere juridic se califică ca şi rezervare, conform reglemăntărilor Cpc. în acest sens.

Prin rezervare cu voucher Clientul Loial îşi exprimă intenţia de achiziţie de la Parteneri de Produse şi îşi ia angajament în acest sens. Suma aferentă rezervării nu poate fi solicitată spre restituire de către un Client Loial, putând fi utilizată în exclusivitate la achitarea diferenţei până la valoarea integrală al unui voucher destinat achiziţiei unui produs sau serviciu conform reglementărilor TCG anexa 2, sau în limita discounturilor primite după cumpărăturile efectuate la Partenerii de Produse, poate fi preschimbată în numerar conform modalităţii („Preschimbarea voucherului de rezervare în numerar”) prezentate detailat în anexa de mai jos.

Deci prin rezervare cu voucher Clientul Loial îşi ia un angajament de cumpărare, iar Inlernet şi Partenerii de Produse pot fi siguri că Clientul Loial mai devreme sau mai târziu va utiliza suma destinată rezervării, pentru achiziţii de la unul din Partenerii de Produse, astfel producând comisioane pentru Inlernet şi pentru Clienţii Loiali Referali, respectiv restituiri şi discounturi pentru el însuşi.

După rezervare cu voucher şă achitarea valorii rezervării Clientul Loial va avea drept la decontarea sumei aferente valorii rezervării în Contul său de Discount, aceasta oferind posibilitatea obţinerii şi plasării unui Drept într-o Clasă Inlernet determinată de suma rezervării. Prin rezervare se realizază automat decontarea sumei aferente rezervării în Contul de Discount, la fel ca şi deducerea lui, dacă Clientul Loial obţine Drept într-o Clasă determinată. Pentru că în cadrul sistemului Inlernet Clienţii Loial efectuează achiziţii a căror mărime este diferită, au fost stabilite pe Clase, rezervări cu valori diferite.

Din cauză că din discounturile obţinute prin cumpărături şi din rezervările cu vouchere depuse în semn de angajament al intenţiei planificate de cumpărare, se crează aceleaşi tipuri de Depturi, pentru obţinerea unui Drept este necesară acelaşi sold al Contului de Discount ca şi mărimea valorii voucherului de rezervare.

Valori vouchere de rezervare stabilite pe Clase Inlernet:

Clase Inlernet Valoare rezervare
I. 180 RON
II. 540 RON
III. 1 500 RON
IV. 4 500 RON
V. 13 500 RON
VI. 27 000 RON

La achitarea oricărei rezervări corespunzătoareunei Clase Inlernet,completarea voucherului rezervat în orice moment este posibil, nu exista nici o limită de timp. Astfel suma achitată la rezervare poate fi utilizat oricând, în cazul în care conform reglementărilor TCG punctul 5.12 şi anexei nr.2 al TCG, are loc completarea valorii totale al voucherului.

Suma aferentă rezervării, proporţional în rate şi în totalitate poate fi utilizat în cursul completării voucherului, în funcţie de valoarea totală a voucherului dorit.

Exemplu:
Valoare voucher de rezervare: 180 RON
Discountul Partenerului de Produse unde valoarea parţială sau totală urmează a fi preschimbate: 10%
Total valoare voucher conform Tabel Valoare Voucher (vezi anexa 2 al TCG): 3000 RON
Valoarea parţială a voucherului solicitat: 300 RON
Proporţia valorii parţiale şi valorii totale a voucherului: 300 RON / 3000 RON = 0,1
Adică valoarea parţială a voucherului solicitat este 10% din valoarea totală a voucherului.
Din această cauză din valoarea totală al rezervării un procent de 10% poate fi utilizat la comanda parţială a voucherului: 180,- 18 RON
Pentru a putea fi preluat voucherul parţial suma de 18 RON luată din valoarea rezervării, trebuie completată cu suma de 282 RON
Din suma aferentă valorii rezarvării a mai rămas 90%,, adică azaz 162 RON ,, care poate fi utilizat la achitarea unei, sau a mai multor vouchere parţiale conform celor de mai sus. .

Dacă voucherul rezervat este utilizat la achitarea acestuia, atunci la emiterea sau comanda voucherului un nou discount nu va fi autorizat pe Contul de Discount, pentru că această operaţiune deja a fost efectuată la rezervare. Astfel Clientul Loial nu poate obţine noi Drepturi, pentru că deja a primit discountul şi prin aceasta şi Dreptul legat de voucher la achitarea rezervării. Dacă la utilizarea rezervării ar primi din nou discount şi Drept asta ar însemna că le-a primit de două ori. Astfel în acest caz la achitarea valorii voucherului, în Sistemul Inlernet se vor crea numai returnări de Client Loial şi returnări de Referal , care vor fi decontate în Contulrile de Comisioane.

Discount comercial:

Clientul Loial în cazul achiziţiilor efectuate sau serviciilor utilizate la Partenerii de produse va beneficia de fiecare dată (dacă achiziţia este nu este realizată cu voucher şi este înregistrată de Partenerul de Produse în Sistemul Inlernet) de aşa-numitul discount. Acest dicount comercial este luat în considerare în Sistemul Inlernet.

Inlernet cu fiecare Partener de Produse a stabilit contractractual un comision, al cărui parte rămasă după deducerea costurilor de gestionare ale Inlernet corespunde cu discontul comercial. Mărimea discontului comercial făra deducerea costurilor de gestionare se poate vizualiza în secţiunea Parteneri de Produse, pe Parteneri de Produse pe pagina de web Inlernet (www.inlernet.com).

Din discounturile comerciale vor fi achitate returnările de Client Loiali şi Referali direct în Contul de Comisioane al Clşienţilor Loiali, iar discountul rămas va fi contabilizat în Contul de Discount al Clientului Loial, după al cărui sold corespunzător Clientul Loial va putea obţine Drepturi în Sistemul Inlernet.

Solduri de Cont de Discount necesare obţinerii de Drepturi în diferitele Clase Inlernet:

Clase Inlernet Balanța contului de reduceri
I. 180 RON
II. 540 RON
III. 1 500 RON
IV. 4 500 RON
V. 13 500 RON
VI. 27 000 RON

Clientul Loial îşi poate urmării Conturile de Comisioane, şi Discount şi operaţiile contabile desfăşurate pe ele respectiv soldul lor în Biroul web Personal.

Preschimbare voucher de rezervare în numerar:

Prin rezervare cu voucher Clientul Loial îşi exprimă intenţia de achiziţie de la Parteneri de Produse şi îşi ia angajament în acest sens. Amennyiben az utalvány rendelés során Törzsvásárló În cazul în care la o comandă voucher Clientul Loial nu doreşte utilizarea sumelor depuse pentru rezervare vouchere, dar doreşte totuşi să preschimbe voucherele din nou în numerar, atunci în Biroul web Personal prin meniul Setări cu setările corespunzătoare poate efectua preschibarea suma aferentă rezervărilor în numerar conform celor de mai jos.

Pentru că Clientul Loial nu îşi poate schimba angajamentul luat de intenţie de cumpărare, el va fi nevoit, pentru a putea preschimba rezervarea în numerar, să cumpere în orice condiţie de la Partenerii de Produse.

În cazul în care pe parcursul achiziţiilor nu achită cu voucher, sau achită cu voucher , dar nu utilizează suma aferentă rezervărilor, este Client Loial şi în Biroul web Personal în meniul Setări a scimbat setarea modului de utilizere rezervare în „Numerar”, Clientul Loial va beneficia de suma provenită din comisioanele create în cursul achiziţiilor, la nivelul sumei contabilizate în Contul de discount, dar maxim nivelul sumelor aferente rezervărilor, ce va fi decontat în Contul său de Comisioane. Sumele astfel autorizate din Contul e comisioane vor fi transferate la fiecare două săptămâni în Contul bancar al Clientului Loial, adică Clientul Loial va putea preschimba din nou rezervările în numerar.

Dacă Clientul Loial alege preschimbarea rezervărilor în numerar, în contabilitatea Contului de Discount nu se va efectua operaţiune, în locul lui suma va fi contabilizată în Contul de Comision. Deci, astfel Clientul Loial nu poate obţine noi Drepturi prin achizitiile sale.

Rezervările vor fi contabilizate în Contul de Comisioane numai în cazul în care, în momentul autorizării Comisionului de Partener de Produs, Biroul web al Clientului Loial este setat în secţiunea mod de utilizare rezervare pe „Numerar”. Deci nu contează, cum a fost setat Biroul web la efectuarea achiziţiei ci contează cum este setat în momentul autorizării comisionului.

Decontarea rezervării în Contul de Comisioane se poate realiza exclusiv din comision creat prin achiziţii, în limita (60% din comision) sumei ce va fi contabilizat în Contul de Discount. Dacă rezervarea prin acest mod ajunge să fie preschimbat în toalitate în numerar, atunci Clientul Loial în viitor nu va mai putea alege această setare.

Valoarea de rambursat Clientului Loial şi valoarea de rambursat pt. Referal:

Clientului Loial îi este rambursat de către Inlernet 10% din discontul acordat la valorea brută al achiziţiilor efectuate la Partenerii de Produse, fără condiţii suplimentare.

Exemplu:
Discount Partener de produse: 10%,
valoare achiziţie: 1500 RON,
valoare discount: 150 RON
valoarea de rambursat Clientului Loial: 15 RON

Returnările de Client Loial vor fi decontate în Contul de Comisioane al Clientului Loial, în cazul comenzilor de Vouchere Inlernet sau în cazul comenzilor fără vouchere, dacă a intrat de la Partenerii de Produse suma aferentă comisionului în contul bancar Inlernet al Clientului Loial şi s-a efectuat contabilizarea acestuia în Sistemul Inlernet.

După achiziţiile de Client Loial efectuate de Instructorul Clientului Loial, Intructorul Intructorului, Instructorul Instructorului precedentului Instructor şi al Intructorului său (pe patru nivele în sus), se primesc de la Inlernet fără alte condiţii returnări de Referal, în cuantum de 5% 5% 5% 5% din valoarea brută al discountului.

Exemplu:
Discount Partener de produse: 10%,
valoare achiziţie: 1500 RON,
valoare discount: 150 RON
Returnări de Referal: 4 x 7,5 RON

Returnările de Referal vor fi decontate în Contul de Comisioane al Instructorului, în cazul comenzilor de Vouchere Inlernet sau în cazul comenzilor fără vouchere, dacă a intrat de la Partenerii de Produse suma aferentă comisionului în contul bancar Inlernet al Clientului Loial şi s-a efectuat contabilizarea acestuia în Sistemul Inlernet.

Returnări de Client Loial sau Referal se crează numai prin intermediul realizării unui rulaj la parteni de produse, deci nu prin rezervări cu vouchere. Prin rezervare cu voucher încă nu se crează rulaj la Parteneri de Produse, ci numai în cazul Clientul Loial completeză suma aferentă rezervării la valoarea totală a voucherului şi cumpără, plăteşte cu Voucherul Inlernet.

Discountul rămas (adică 60% din discountul total) după returnările de mai sus şă după Comisionul Inlernet (după achiziţiile Clientului Loial, 10% din discountul valorii brute al achiziţiei) va fi decontat în Contul de Discount al Clientului Loial, după al cărei valoare determinată Clientul Loial poate obţine Drepturi în Sistemul Inlernet.

Drepturi în Sistemul Inlernet:

În cazul în care soldul Contului de Reduceri de Preţ al Clientului Loial atinge limita minimă de 180 RON, poate dobândi aşa numite „Drepturi” în cadrul Sistemului Inlernet pe care le poate plasa în copacul de Drepturi personal corespunzător Nivelului său de Drepturi. Astfel de Drepturi poate dobândi Clientul Loial şi în cazul în care rezervă vouchere în Sistemul Inlernet.

Drepturile pot fi în exclusivitate „dobândite”, prin cumpărături de la Partenerii de Produse, sau prin angajamentul de a efectua achiziţii de produse în viitor de la Partenerii de produse adică prin vouchere de rezervare, conform descrierii de mai sus.

Ca urmare, în cadrul Sistemului Inlernet NU este posibilă cumpărarea directă a Drepturilor cu bani sau contra oricărui alt serviciu prestat!

Dreptul, după cum sugerează și numele, oferă dreptul Clientului Loial la achiziţionarea unor beneficii de diferite tipuri și a unor diverse așa-numite Drepturi de Bonus . Măsura, condițiile lor sunt incluse în tabelele de la sfârșitul acestei anexe.

Din cauză că din discounturile obţinute prin cumpărături şi din rezervările cu vouchere depuse în semn de angajament al intenţiei planificate de cumpărare, se crează aceleaşi tipuri de Depturi, pentru obţinerea unui Drept este necesară acelaşi sold al Contului de Discount ca şi mărimea valorii voucherului de rezervare.

Clientului Loial nu îi este necesar să aibă Drept pentru a obţine restituiri de Client Loial, restituiri de Referal, discounturi, sau pentru recomandarea unor noi Clienţi Loiali.

Drepturile dobândite în Sistemul Inlernet pot fi conectate la diferite tipuri de drepturi obţinute mai anterior (Vechiul Sistem), cum ar fi dreptul: la Drept Clasic, la Drept Modern, la Drept de Bonus.. Tipurile de Drepturi diferă între ele prin beneficiile, voucherele, Drepturile de Bonus generate, respectiv condiţiile acestora (vezi şi anexa nr.3).

În cadrul Sistemului Inlernet Clientul Loial poate obţine în exclusivitate Drepturi Inlernet şi Drepturi de Bonus Inlernet, deci nu are posibilitatea de a obţine Drept Clasic sau Modern.

În cazul în care Clientul Loial posedă cel puţin un Drept, poate plasa în spatele acelui Drept alte noi Drepturi dobândite.

În funcţie de Clase Drepturile primi număr de serie diferenţiat după următorul tabel.

Clase Inlernet Număr de serie Drept
I. din I.0001
II. din II.0001
III. din III.0001
IV. din IV.0001
V. din V.0001
VI. din VI.0001

Poziţionare Drept:

Primul Drept al unui Client Loial va fi plasat de către Instructorul său (Referalul, cine a recomandat Inlernetul Clientului Loial), sau de către Instructorul Instructorului, etc., respectiv după decurgerea a 2 săptămâni ca şi o ajutorare de către Sistemul Inlernet, pe Arborele de Drep al Instructorului, pornind de la primul său Drept, pe poziţia ideală din punctul de vedere al echilibrului arborelui. Echilibrul Arborelui de Drept înseamnă că în sistem binar pe ambele ramuri al Arborelui de Drept există acelaşi număr de Drepturi.

Clientul Loial poate dobândii Drept în orice ţară Inlernet, în aceea Clasă Inlernet în care deja posedă Drept în ţara de origine (unde este înregistrat ca şi Client Loial în Sistemul Inlernet). Plasarea primului Drept într-o anumită Clasă Inlernet se va efectua de fiecare dată în Arborele de Drept al ţării de origine. Drept poate fi dobândit prin avansuri cu vouchere către Partenerii de Produse din orice ţară sau efectuarea de cumpărături din orice ţară, din sumele intrate în Contul de Discount.

În toate cazurile sub un Drept pot fi plasate numai două (unul sus şi unul jos) noi Drepturi, în aşa-numitul mod binar. În Biroul web personal al Clientului Loial, Drepturile sunt situate dela stânga la dreapta, ceea ce în interpretarea Sistemului înseamnă că Drepturile din dreapta sunt situate sub Drepturile din stânga. Din cauza sistemului binar la Dreptul din stânga pot fi conectate direct numai două Drepturi (numai două bucăţi de Drepturi pot fi situate sub el), una deasupra şi unul dedesub. Ez alapján Pe această bază se poate distinge un Drept superior în partea dreaptă şi un Drept inferior în partea dreaptă fiecare fiid conectat direct din dreapta de Dreptul din stânga.

Drepturile încă neplasate apar pe „liste de aşteptare” în Sistemul Inlernet, Clientul Loial având posibilitatea de a adăuga sub ele Drepturi suplimentare, dar în interesul Instructorului şi în interesul propriu ca şi Client Loial, va trebui să plaseze aceste Drepturi în aşteptare fără întârziere (în max. 2 săptămâni), în caz contrar se va îngriji în mod automat Sistemul Inlernet. Despre formarea si necesitatea plasării Drepturilor aflate pe „listă de aşteptare” Instructorii vor primi notificare.

După plasarea unui Drept poziţia acestuia nu mai poate fi modificată, din această cauza Clientul Loial trebuie să procedeze cu precauţie când efectuează plasarea. Inlernet nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru daunele suferite de Clientul Loial rezultate din plasarea Drepturilor într-o locaţie ce nu era ideală.

Sistemul Inlernet oferă posibilitatea, ca Drepturile să fie plasate de către Sistem în mod automat în locul Clientului Fidel. Această opţiune poate fi setată de către Clientul Loial în Biroul web personal în meniul Setări şi Plasări Drepturi, Autorizare. În cazul plasării automate Clientul Loial poate alege, ca Sistemul în Arborele cărei ţări Inlernet, iar acolo de la care Drept (de la primul Drept al ţării, de la primul Drept al Clientului Loial) pornind să plaseze Dreptul. Dacă Sistemul plasează Dreptul pornind de la primul Drept al ţării, atunci Dreptul va fi situat în Arborele de Drept de la stânga la dreapta şi de sus în jos pe prima poziţie liberă. Dacă Sistemul plasează Dreptul pornind de la primul Drept al Clientului Loial, atunci Dreptul va fi situat în locul ideal pentru echilibrul Arborelui de Drept personal.

În cazul în care Instructorul a ales plasarea automată, atunci Sistemul Inlernet va plasa imediat, pornind de la prima poziţie obţinută de Instructor, primul Drept al Clientului Loial în locul ideal pentru echilibrul Arborelui de Drept. Fiecare plasare ulterioară de Drep de Client Loial, respectiv plasare automată de Drept va fi realizat, ca şi ajutor, de Sistemul Inlernet.

Inlernet nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru daunele suferite de Clientul Loial rezultate din plasarea automată a Drepturilor într-o anumită locaţie.

Drepturile pot fi vizualizate, căutate şi plasate (în cazul în care încă nu s-a efectuat plasarea lor) în Biroul web personal al Clientului Loial.

Drepturi de Bonus Inlernet: (vezi: tabelele de Drepturi de Comisioane şi Drepturi de Bonus de la sfârşitul acestei anexe )

Clientul Loial în afara anumitor tipuri de comisioane poate primi şi aşa-numitele „Drepturi de Bonus Inlernet" în Sistemul Inlernet după Drepturile de tip Inlernet şi Drepturile de Bonus Inlernet.

Sistemul Inlernet oferă posibilitatea, ca Drepturile de Bonus, în funcţie de tipul acestora, să fie plasate liber de către Clientul Loial pe Arborele de Drept al ţării stabilite de către Sistem, pe oricare din Locurile de Drept libere.

Drepturile de Bonus Inlernet se leagă la Arborele de Drepturi asemănător cu celelalte Drepturi şi cresc instanteneu numărul Drepturilor situate pe poziţii mai înalte decât a lor.

Din Drepturile de Bonus, se crează Drepturi de comisioane la fel ca şi in cazul Drepturilor Inlernet, acestea fiind identice cu Drepturile de comisioane datorate pentru Drepturile Inlernet.

Drepturile de Bonus primesc număr de serie pe Clase, conform tabelului de mai jos.

Clase Inlernet Număr de serie Drept de Bonus
I. din I.B.001
II. din II.B.001
III. din III.B.001
IV. din IV.B.001
V. din V.B.001
VI. din VI.B.001

Obţinerea şi plasarea în Arborele de Drepturi a trei Drepturi de Bonus diferite se va realiza conform condiţiilor detailate mai jos:

Drepturi de Bonus Inlernet Internaţional:

Sistemul Inlernet în cazul Dreptului de Bonus Internaţional, alege în mod aleator un Arbore de Drept dintre Arborii de Drept al diferitelor ţări,dar ponderat pe baza producţiei de Drepturi al fiecărei ţări.

Ulterior, pornind de la primul Drept al ţării alese, de la stânga la dreapta şi de sus în jos pe primul loc liber de Drept, va fi plasat Dreptul de Bonus Inlernet Internaţional. Ca urmare parta din faţă ai Arborilor de Drept se va umple continu şi automat cu Drepturi de Bonus Internaţional.

Drepturi de Bonus Inlernet Naţional:

Sistemul Inlernet în cazul Dreptului de Bonus Inlernet Naţional, alege aleator unul dintre Clienţii Loiali ai aceleaşi ţări, din Sistemul ţării unde Clientul Loial s-a înregistrat.

Alegerea aleatoare se efectuează între Clienţii Loiali, care în luna premergătoare înfiinţării Dreptului de Bonus Naţional au efectuat achiziţii cu valoare peste 600 RON de la Partenerii de produse.

Clientul Loial poate creşte cu 2 şansa de participare la tragerea de sorţi de atâtea ori, de câte ori efectuează achiziţii cu 150 RON peste 600 RON.

TDeci, Clientul Loial participă, în cazul unei achiziţii lunare în valoare de 600 RON o dată, a unei achiziţii lunare de 750 RON de trei ori, al unei achiziţii lunare de 900 RON de cinci ori etc. la tragerea de sorţi, astfel cu atât creşte şansa plasării Dreptului de Bonus .

Clientului Loial astfel selectat Sistemul îi oferă Dreptul de Bonus spre plasare, iar el îl poate plasa oriunde doreşte în Arborele de Drepturi din ţara respectivă.

Astfel cu cât este mai mare suma cheltuită lunar la Partenerii de produse, cu atât va avea şanse mai mari pentru plasarea Drepturilor de Bonus. Prin aceasta nu numai că va beneficia de restiturile de discount rezultate din achiziţiile efectuate, dar îşi va putea creşte Drepturile de comision prin Drepturile de Bonus primite la tragerile de soţi.

Pentru Clientul Loial aflat pe plasare automată, Sistemul Inlernet va plasa Dreptul de Bonus Inlernet Naţional, pornind de la primul Drept pe care Clientul Loial l-a dobăndit în Clasa respectivă, în locul ideal simetrizării Arborelui de Drept.

Drept de Bonus Inlernet Personal:

Dreptul de Bonus Inlernet Personal, poate fi plasat liber de proprietarul Dreptului în Arborele său de Drepturi.

În cazul plasării automate Clientul Loial poate alege, ca Sistemul în Arborele cărei ţări Inlernet, iar acolo de la care Drept (de la primul Drept al ţării, de la primul Drept al Clientului Loial) pornind să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal. Dacă Sistemul plasează Dreptul de Bonus Inlernet Personal pornind de la primul Drept al ţării, atunci Dreptul va fi situat în Arborele de Drept de la stânga la dreapta şi de sus în jos pe prima poziţie liberă. Dacă Sistemul plasează Dreptul de Bonus Inlernet Personal pornind de la primul Drept al Clientului Loial, atunci Dreptul va fi situat în locul ideal pentru echilibrul Arborelui de Drept personal.

Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber, să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contulvoucher personal.

Valoarea Dreptului de Bonus Inlernet Personal în Clase:

Clase Inlernet Valoarea Dreptului de Bonus
I. 135 RON
II. 405 RON
III. 1 125 RON
IV. 3 325 RON
V. 10 125 RON
VI. 20 250 RON

Drepturile de Bonus Inlernet au o valoare mai mică decât Drepturile Inlernet normale, deoarece nu crează comisioane de Carieră, respectiv Unităţi Carieră

Trecerea Drepturilor de Bonus Inlernet Personal într-o Clasă superioară sau inferioară:

Trecerile sunt considerate noi Drepturi de Bonus Personale în Clasa respectivă, în care au trecut. Numărul de Drepturi necesare pentru treceri este prezentat la sfârşitul acestei anexe în tabele de Drepturi de Comisioane şi Drepturi de Bonus.

Drepturile de Comisioane şi Drepturile de Bonus provenite din treceri de Drepturi de Bonus Inlernet sunt identice cu Drepturilede Comisioane şi Drepturile de Bonus cuvenite după Drepturile de Bonus Inlernet din respectiva Clasă superioară sau inferioară.

În cazul Dreptului de Bonul Inlernet Personal, dacă Clientul Loial nu posedă personal Drept într-o Clasă superioară sau inferioară, atunci acesta poate fi plasat de Instructorul său, sau de Intructorul Instructorului etc.

La trecere(şi în Clasă superioară şi în Clasă inferioară) Dreptul de bonus Inlernet poate fi plasat liber de către proprietarul Dreptulu,i pe Arborele său de Drept , pe oricare din Locurile de Drept libere al respectivei Clase.

În cazul plasării de Drept automate Clientul Loial poate alege, ca Sistemul în Arborele cărei ţări Inlernet, iar acolo de la care Drept (de la primul Drept al ţării, de la primul Drept al Clientului Loial) pornind să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal aparţinând unei Clase superioare sau inferioare. Dacă Sistemul plasează Dreptul de Bonus Inlernet Personal ce aparţine unei Clase superioare sau inferioare, pornind de la primul Drept al ţării, atunci Dreptul va fi situat în Arborele de Drept de la stânga la dreapta şi de sus în jos pe prima poziţie liberă. Dacă Sistemul plasează Dreptul de Bonus Inlernet Personal pornind de la primul Drept al Clientului Loial, atunci Dreptul va fi situat în locul ideal pentru echilibrul Arborelui de Drept personal.

Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal primit în urma trecerii, a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contulvoucher personal.

Drept de Bonus pentru Autocolant:

Clientul Loial, care are în posesiune un autovehicul al cărui stare a fost examinată şi s-a considerat de către Inlernet a fi calitativ corespunzătoare, va avea oportunitatea de a aplica pe autovehicul autocolante cu informaţii publicitare conţinând numărul de telefon Inlernet, al celui personal şi pagina web de referal. Publicitatea însemnând aplicarea pe ambele uşi din faţă, a câte un logo Inlernet de mărime mare, cu sloganul „Crează valoare cumpărând", adresa paginii web Inlernet (www.inlernet.com, sau pagina web de referal personal) şi numărul de mobil personal al Clientului Loia.
De asemenea, în partea spate a vehiculului apar cele de mai sus, cu excepția logo-ului.

Puteți plasa autocolant cumpărător fidel pe mașina Dumneavoastră pe cheltuială proprie, cu acordul Inlernet în modul și atelierul propus de acesta!

Clientul Loial care aplică autocolanţii pe autovehicul şi îndeplinesc şi respectă pe deplin termenii de mai jos, are dreptul din trei în trei luni , după luna a 3-a la un Drept de Bonus pentru Autocolant.

Condițiile suplimentare ale Dreptului bonusului Autocolant:

- Cumpărător fidel trebuie să participe până la final în fiecare lună la ziua Inlernet achitând taxa de participare,
- o dată la trei luni, autovehiculul trebuie prezentat la Zilele Inlernet unui Inspector desemnat de Inlernet,
- Vehiculul trebuie păstrat curat de către cumpărătorul fidel,
- În trei luni trebuie să parcurgeți cu mașina cel puțin 2.000 de kilometri.

Puteți primi Dreptul de bonus Autocolant, doar în cazul realizării tuturor condițiilor de mai sus. Dreptul de Bonus pentru Autocolant trebuie solicitat la fiecare trei luni în scrisoare sub format electronic (e-mail) de la Inlernet.

Condițiile Dreptului bonusului Autocolant sunt aceleași cu condițiile bonusului Personal

Drepturi de Comision: (vezi: tabelele de Drepturi de Comisioane şi Drepturi de Bonus de la sfârşitul acestei anexe )

Drepturile situate pe ambele părţi (sus,jos) al Arborelui de Drept binar ajung să fie calculate, Drepturile personale ale Clientului Loial şi Drepturile Clienţilor Loiali referali, împreună cu Drepturile de Bonus existente în arbore. Plata primului Drept de Comision, în cazul Drepturilor Inlernet va fi efectuată atunci când pe ambele părţi va fi prezent cel puţin un Drept. Condiţia efectuării plăţii Dreptului de comision este aceea de a exista un număr corespunzător de Drept pe Arborele de Drept al Clientului Loial, acesta fiind cuprins în tabelele de mai jos din prezenta anexă.

Celelalte Drepturi, care nu aparţin de Inlernet (Drept Clasic, Modern) sunt cuprinse în anexa a 3-a al TCG.

Comisioanele şi rezervările de voucher utlizabile aferente Drepturile din Vechiului Sistem, conform TCG şi anexele sale sunt obligaţii de plată ale Vechiului Sistem (deci nu sunt obligaţiile Inlernetului) către Clientul Loial. kötelezettsége) Törzsvásárló részére megfizetni. În acest sens, Inlernet poate acţiona exclusiv în calitate de mandatar, dar nu şi în calitate de succesor de drept şi nu ca răspunzător.

Clientului Loial este motivat de către Sistemul Inlernet în a avea aceleaşi număr de Drepturi pe ambele braţe al Arborelui său de Dept, astfel să construiească un Arbore de Drept simetric, aflat în echilibru. Arborele de Drept aflat în echilibru generează cel mai înalt şi cel mai mare Drept de Comision.

Drepturile de Comisioane vor fi decontate în Contul de Comisioane al Clientului Loial în momentul atingerii unui număr corespunzător de Drept.

În diferitele Clase Inlernet se crează Clientului Loial Drepturi de Comisioane cu valori diferite.

În cazul în care un Drept nu mai produce comisioane şi Drepturi de Bonus, va primi denumirea de „Epuizat”. Numărul de Drepturi necesare pentru stetutul epuizat sunt cuprinse în tabelele de la sfârşitul prezentei anexe.

Drepturi de Comisioane se pot genera şi din achiziţii exclusiv personale, proprii. Pentru aceasta nu este necesară promovarea Inlernet către noi Clienţi Fideli.

Drepturi de Comisioane utilizabile exclusiv la comenzile prin voucher:

În cazul în care în Arborele de Drept, în I.II-lea Clasă Inlernet -30 buc. Drept, III. V-lea Clasă Inlernet -24 buc. Drept, şi al VI-lea Clasă Inlernet fac parte -18 bucăţi de Drept pe ambele părţi al Arborerului de Drept binar (sus, jos), atunci Clientul Loial este îndreptăţit la Drept de Comision, pe care îl poate utilza în voucher de cumpărături şi al cărui valoare se transferă în Contulvoucher personal.

ADin sumele din Contulvoucher personal, poate fi comandat Voucher Inlernet care poate utilizat exclusiv la Partenerii de produse, dar această comandă nu este obligatorie. Sumele transferate pe Contulvoucher rămân pe cont până când Clientul Loial nu le cheltuie pe comenzi de vouchere.

Drepturi de Comision utilizabile pentru comenzi de vouchere se pot crea şi din achiziţii exclusiv personale, proprii. Pentru aceasta nu este necesară promovarea Inlernet către noi Clienţi Fideli.

Sumele ce pot fi obţinute în diferitele Clase Inlernet, care vor fi contabilizate în Contulvoucher:

Clase Inlernet Numărul Drepturilor (deasupra/dedesub) situate în sistem binar în spatele Dreptului examinat Drept de Comision pe Contulvoucher
I. 30 / 30 1 380 RON
II. 30 / 30 4 140 RON
III. 24 / 24 7 110 RON
IV. 24 / 24 21 330 RON
V. 24 / 24 63 990 RON
VI. 18 / 18 116 666,66 RON

În cazul în care Clientul Loial, a efectuat achiziţii de la Partenerii de Produse in valoare de minim 1350 RON în luna calendaristică premergătoare contabilizării pe Contulvoucher al Dreptului de Comision, atunci timp de o lună toate acele sume care ar fi fost contabilizate pe Contulvoucher, vor fi contabilizate nu pe Contulvoucher ci pe contul de Comision.

(Aceasta se referă şi la Drepturile de Bonus detailate mai sus.)

Prin aceasta Clientul Loial poate cheltui sumele astfel obţinute oriunde, nu numai la Partenerii de Produse şi nu numai sub formă de voucher, dar chiar o poate transfera în contul bancar Inlernet.

Diferenţa comision Referali şi comision Referali: (vezi: tabelul de mai jos)

Clientul Loial are drept la aşa-numitul comision Referal pentru recomandarea şi îngrijirea profesională a Clienţilor Loiali direcţi, recomandaţi de el.

Clientul Loial are drept la aşa-numita diferenţă de comision Referal pentru îngrijirea profesională a Clienţilor Loiali indirecţi,care fac parte din grupul său dar nu au fost recomandaţi de el.

Comisionul Referal este un anumit procentaj din Dreptul de Comision ai Clienţilor Loiali direcţi, recomandaţi de el care fac parte din grupul său stabilit după tabelul de comisioane Referal de mai jos, al cărui mărime este decisă de poziţia Clientului Loial.

Drept de diferenţă de comision Referal este o anumită diferenţă de procentaj din Dreptul de Comision ai Clienţilor Loiali indirecţi, nu au fost recomandaţi de Clientul Loial dar care fac parte din grupul său ,stabilit după tabelul de comisioane Referal de mai jos.

Poziţii Comision Referal procentaj din Drept de Comision Comision Referal diferenţă procentaj din Drept de Comision
Numărul Denumirea
1. Sales Agent 7% 0%
2. Sales Advisor 10% 3%
3. Sales Manager 13% 3%
4. Group Manager 16% 3%
5. Team Director 19% 3%
6. Division Director 22% 3%
7. Owner Director 25% 3%

Diferenţă de comision Referal se crează numai în cazul în care există între Clientul Loial şi Clientul Loial recomandat de el, (al cui grup aparţin Clienţii Loiali indirecţi ai primului Client Loial) diferenţă în poziţie de carieră.

Diferenţa de comision Referali va fi diferenţa de comision Referal aferent poziţiei celor doi Clienţi Loiali de mai sus.

Comisioanele Referal şi Comisioanele Referal de diferenţă se decontează în Contul de Comisioane al Clientului Loial în momentul creării actualului Drept de Comision.

Unităţi de Carieră în Sistemul Inlernet:

Pentru măsurarea obiectivă, independentă de Conducătorii aflaţi în Sistem, al achiziţiilor efectuate, rulajului personal în cadrul Sistemului Inlernet, respectiv rulajul Clienţilor Loiali direct sau indirect recomandaţi de un Client Loial şi astfel al eficacităţii activităţii sale de recomandare, suport, îngrijire şi educaţie în cadrul Sistemului Inlernet, Inlernet utilizează aşa-numiţii Unităţi Carieră. Numărul bucăţilor de Unităţi de Carieră stabilesc poziţia de Carieră al Clientului Loial în Sistem, iar poziţia determină cuantumul diferitelor comisioane ce îi revin.

Dacă Clienţilor Loiali indirecţi care fac parte din grupul Clientului Loial obţin Drepturi Inlernet în Sistem, atunci Clientul Loial primeşte Drepturi de Grup în funcţie de Clasa din care face parte, conform tabelului de Unităţi de Drept de mai sus, care vor constitui pentru el baza diferenţelor de Comisioane de Carieră şi al poziţiilor de Carieră.

Valoare Unitate Drept:

Clase Inlernet Valoare Unitate 1 buc.
Drept de Carieră
I. 1
II. 3
III. 10
IV. 30
V. 90
VI. 180

Pe baza rulajul creat, realizat, sau cel care se va crea în viitor, dar deja rezervat cu voucher, punctul de pornire al unui rulaj viitor fixat, garantat se diferenţiază următoarele tipuri de Unitate Carieră:

Unităţi personale:

„Unităţile Personale” sunt acele Unităţi Carieră ale Clientului Loial , care s-au creat prin sumele plătite de către Clienţii Loiali recomandaţi direct de un Client Loial pe rezervări de vouchere, sau după Drepturile create din discounturile acordate de Ei. Drepturile Clientului Loial ce aparţin numelui său, datei sale de identificare, pentru Clientul loial nu se consideră Unitate. Acestea vor fi primite de către Clientul Loial aflat cu un nivel mai sus (respectiv Instructorul său, Referalul său), ca şi Unitate Personală.

Unităţi de Grup:

„Unitatăţile Grup” sunt acele Unităţi Carieră ale Clientului Loial , care s-au creat prin sumele plătite de către Clienţii Loiali aparţinând în mod indirect de un Client Loial pe rezervări de vouchere, sau după Drepturile create din discounturile acordate de Ei.

Total Unităţi:

Suma Unităţilor Personale şi a Unităţilor de Grup.

Poziţii Carieră în Sistemul Inlernet:

În Sistemul Inlernet numărul Unităţilor Totale adunate de Clientul Loial şi numărul minim de Unităţi Personale necesare pentru o poziţie, care se vor aduna în cursul unui semestru, stabilesc Poziţia Carieră al Clientului Loial conform tabelului de mai jos.

Poziţii Unităţi necesare pentru poziţii
Numărul Denumirea Total Unitate Unitate personală
1. Sales Agent 0 0
2. Sales Advisor 300 50
3. Sales Manager 1 000 100
4. Group Manager 3 000 300
5. Team Director 10 000 1 000
6. Division Director 30 000 1 500
7. Owner Director 80 000 2 000

Rezultatele Clientului Loial şi al grupului său sunt date întodeauna de Unităţile obţinute în urma Drepturilor noi create într-un semestru.

Prin semestru se înţelege perioada ianuarie-iunie şi iulie-decembrie, cu precizarea că ultimele zile din semestre sunt ultima zi din luna iunie, respectiv ultima zi din luna decembrie. Se subînţelege că primele zile din semestru vor fi zilele următoare zilelor de mai sus, respectiv prima zi din ianuarie şi prima zi din iulie.

Unităţile Personale şi de Grup create în cursul unui semestru sunt adunate încontinu, ca Unităţile de Grup să fie aduse la zero la începutul semestrului următor, iar Unităţile Personale să fie maximizate în 2000 Unităţi la începutul semestrului următor. Deci, la începutul unui semestru numărul Unităţilor de pornirea al unui Client Loial este egal cu numărul Unităţilor Personale obţinute de la înregistrare, dar poate fi de maxim 2000 Unităţi, indiferent de poziţie.

Unităţile şi comisioanele provenite din noi Drepturi sunt calculate zilnic în Sistemul Inlernet, deci există zilnic posibilitate pentru schimbare de poziţie, între orele 0-1 noaptea după ziua obţinerii Unităţii, acesta fiind efectuat automat de Sistemul Inlernet.

Până în momentul schimbării poziţiei, Unităţile sunt calculate cu comisioane corespunzătoare poziţiei inferioare. Condiţia acordării Unităţii este aceea ca Dreptul să intre, adică să fie plasat în Arborele de Drepturi din Clasa actuală, pentru aceasta principala condiţie fiid intrarea discountului necesar Dreptului în contul bancar Inlernet şi înregistrarea contabilă în Sistem, sau în cazul rezervării cu voucher plata valorii acestuia prin Biroul web.

Obţinerea de Poziţii Carieră, din cauza Unităţilor, se realizează bazat pe criterii în totalitate obiective. Decizie subiectivă, astfel opinia Conducătorilor va fi luată în considerare în obţinerea poziţiilor.

Poziţiile Carieră atinse în Sistemul Inlernet determină nivelul comisioanelor, sarcinile Clientului Loial, şi evaluarea, recunoaştera muncii, performanţei, personalităţii lui de către ceilalţi Clienţi Loiali aderaţi la Sistem.

Minimul de Unităţi Personale necesare pentru schimare de poziţie:

Pentru încurajarea activităţii de recomandare directă şi de suport al Clientului Loial, din Unităţile necesare atingerii primei poziţii Carieră, este nevoie de un anumit număr stabilit de Unităţi Personale.

Pentru a ajunge în poziţia 2 este nevoie ca Clientul Loial să posede din 300 Unităţi Totale minim 50 Unităţi Personale

Pentru a ajunge în poziţia 3 este nevoie ca Clientul Loial să posede din 1000 Unităţi Totale minim 100 Unităţi Personale

Pentru a ajunge în poziţia 4 este nevoie ca Clientul Loial să posede din 3000 Unităţi Totale minim 300 Unităţi Personale

Pentru a ajunge în poziţia 5 este nevoie ca Clientul Loial să posede din 10000 Unităţi Totale minim 1000 Unităţi Personale

Pentru a ajunge în poziţia 6 este nevoie ca Clientul Loial să posede din 30000 Unităţi Totale minim 1500 Unităţi Personale

Pentru a ajunge în poziţia 7 este nevoie ca Clientul Loial să posede din 80000 Unităţi Totale minim 2000 Unităţi Personale.

„Regula 80%” luat în considerare la schimbarea de poziţie:

Regula 80% a fost dezvoltat în Sistemul Inlernet pentru încurajarea unei activităţi cât mai ample de recomandare al Clientului Loial.

Pe baza acestei reguli, la calcularea atingerii unei poziţii mai înalte, din cuantumul necesar de Unităţi Totale pentru atingerea poziţiei se va lua în calcul max 80% din Unităţile cele mai puternice(care aduce cele mai multe Unităţi) provenite din grupul de Client Loial direct.

Modul de calcul al regulii 80%:

În cazul în care, un Clientul Loial direct, aflat in grupul Clientului Loial, posesor a celor mai multe Unităţi Totale, atinge din cuantumul de 80% din Unităţi Toale necesare Referalului(Intructorului) său pentru o trecere intr-o nouă poziţie, atunci din Unităţile Clientului Loial direct nu mai sunt luate în calcul Unităţi suplimentare la stabilirea Unităţilor Grupului Referalului, astfel nici pentru poziţia sa. Prin urmare restul de 20% Unităţi trebuie să fie colectate din Unităţile Personale, sau Unităţi ai Clienţilor Loiali direcţi şi din Unităţi de Grup creaţi în gruprile de Clienţi Loiali.

Astfel exclusiv un Client Loial direct eficient şi grupul său nu sunt îndeajuns pentru o schimbare de poziţie.

Următorul exemplu prezintă modul de calcul al regulii 80%.

Clientul Loial în exemplu pe a 2-a Sales Advisor poziţie se situează şi în semestrul actual a adunat următoarele Unităţi.

1. Rulajul grupului primului Client Loial direct: 30 Unităţi de Grupg
Rulajul grupului celui al 2-lea Clientului Loial direct: 915 Unităţi de Grup
Rulajul grupului celui al 3-lea Clientului Loial direct: 70 Unităţi de Grup
Rulajul grupului celui al 4-lea Clientului Loial direct: 50 Unităţi de Grup
Unitate Personală: 100 Unitate

Unităţi Totale: 30 + 915 + 70 + 50 + 100 = 1 165 Unităţi

Pentru următoarea poziţie sunt necesari 1000 Unităţi Totale, din care 100 Unităţi Personale. Clientul Loial are 100 Unităţi Personale.

Grupul care aduce cele mai multe Unităţi este grupul celui de al 2-lea Client Loial direct.

Conform regulii 80% din rulajul grupului celui de al 2-lea Client Loial din Unităţile necesare atingerii următoarei poziţii maxim 80% poate fi luat în calcul, adică în exemplu 80% a 1000 Unităţi, adică 800 Unităţi.

În consecinţă din 915 Unităţi de Grup se vor lua în calcul numai 800 Unităţi de Grup.

Astfel Unităţile Totale adunate la schimbare de poziţie: 30 + 800 + 70 + 50 + 100 = 1 050 Unităţi

Cei 1050 Unităţi sunt suficiente pentru schimbare de poziţie, astfel în exemplu Clientul Loial a înaintat pe a 3-a Sales Manager poziţie.

Comisioanele va primi după toţi 1165 Unităţi.

Din cauza regulii de 80% Clientul Loial este stimulat la construirea şi îngrijirea a cât mai multor Clienţi Loiali direcţi eficienţi.

În cazul în care cu luarea în considerare a regulii de 80% Clientul Loial nu mai are restul de 20%, nu va schimba poziţie, nici chiar în cazul in care are Unităţile Totale şi Unităţile Personale necesare.

Pentru lipsa de 20% Clienţii Loiali pot ajunge în aceaşi poziţie, adică se pot ajunge în urmă, respectiv Recomandatul poate depăşi Instructorul.

Regula 80% se va lua în considerare la examinarea atingerii unei poziţii, comisioanele aferente Unităţilor vor fi achitate, remunerate în totalitate de fiecare dată şi nu numai un procent de 80% din ele.

Comision Carieră şi diferenţă Comision Carieră: (vezi: tabelul de mai jos)

Clientul Loial are drept la Comision Carieră pentru instruirea şi suportul Clienţilor Loiali direcţi recomandaţi de el.

Clientul Loial are drept la diferenţă de Comision Carieră pentru instruirea şi suportul Clienţilor Loiali indirecţi care fac parte din grupul său dar nu au fost recomandaţi de el.

Dacă Clienţilor Loiali direcţi care fac parte din grupul Clientului Loial obţin Drepturi Inlernet în Sistem, atunci Clientul Loial primeşte Drepturi Personale în funcţie de Clasa din care face parte, conform tabelului de Unităţi de Drept de mai sus, care vor constitui pentru el baza Comisioanelor de Carieră şi al poziţiilor de Carieră.

Dacă Clienţilor Loiali indirecţi care fac parte din grupul Clientului Loial obţin Drepturi Inlernet în Sistem, atunci Clientul Loial primeşte Drepturi de Grup în funcţie de Clasa din care face parte, conform tabelului de Unităţi de Drept de mai sus, care vor constitui pentru el baza diferenţelor de Comisioane de Carieră şi al poziţiilor de Carieră.

Comisionul Carieră trebuie calculată după Unităţi Personale, în funcţie de poziţia actuală al Clientului Loial, conform tabelului de Valori Poziţiei de mai jos, ceea ce înseamnă că Unităţile Personale trebuiesc înmulţite cu valoarile corespunzătoare poziţiilor actuale.

Diferenţa de Comision Carieră trebuie calculată după Unităţi de Grup, în funcţie de poziţia actuală al Clientului Loial şi poziţia Clientului Loial direct (de al căruli grup aparţin Clienţii Loiali indirecţi ai Clientului Loial precedent), conform tabelului de Valori Poziţiei de mai jos, ceea ce înseamnă că Unităţile de Grup trebuiesc înmulţite cu diferenţa valorilor corespunzătoare poziţiilor actuale.

Valoare Poziţi tabel:

Poziţii Comision de Carieră Diferență comision carieră
Numărul Denumirea 1 buc. Unitate Personală: 1 buc. Unitate de Grup:
1. Sales Agent 6 RON 0 RON
2. Sales Advisor 8,25 RON 2,25 RON
3. Sales Manager 10,425 RON 2,175 RON
4. Group Manager 12,6 RON 2,175 RON
5. Team Director 14,775 RON 2,175 RON
6. Division Director 16,95 RON 2,175 RON
7. Owner Director 19,125 RON 2,175 RON

Comisioanele Carieră sunt decontate îm Contul de Comisioane al Clientului Loial în momentul plasării Drepturilor actuale.

Diferenţă de Comision Carieră se crează numai în cazul în care, între Clienţii Loiali de mai sus există diferenţă de poziţie.

În cazul în care Clienţii Loiali ajung în poziţie identică, deci pănă când nu există diferenţă de Comision, Instructorul nu are drept la nici un fel de diferenţă comision după Clientul Loial recomandat de el şi grupul său, dar unităţile îi vor fi decontate.

În cazul în care un Client Loiali ajunge în poziţiemai înaltă decât Instructorul său, de exemplu din cauza regulii 80%, atunci în viitor Instructorul pierde Unităţile ce se crează după Clientul Loial recomandat de el şi grupul acestuia,şi nu poate pretinde nici un fel de comision sau diferenţă comision după Clientul Loial care l-a depăşit. În momentul în care Instructorul depăşit ajunge în poziţia pe care este Clentul Loial care l-a depăşit anterior, Sistemul va subordona respectivul Clientul Loial din nou Instructoruluişi Unităţile vor fi decontate din nou Intructorului. Dacă în viitor apar din nou diferenţe în poziţie Intructorul din nou va fi îndreptăţit şi la diferenţă de comision.

În cazul depăşirii în mod automat, Instructorul Clientului Loial depăşitor va deveni acel Client Loial care se află în Arborele de carieră superior, şi care se află într-o poziţie cel puţin echivaletă cu poziţia în care a ajuns Clientul Loial depăşitor.

Poziţii Owner Director:

În cazul în care Clientul Loial atinge a 7-a Owner Director poziţie, va avea posibilitate să-şi continue ecoluţia şi astfel să dobândească alte drepturi sepeciale.

Unităţile necesare obţinerii poziţiilor Owner Director sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

Owner Director poziţii Unităţi Internaţionale totale necesare pentru poziţii Owner Director
Numărul Denumirea
7/1. Owner Director 150 000
7/2. Owner Director 300 000
7/3. Owner Director 600 000
7/4. Owner Director 1 250 000
7/5. Owner Director 2 500 000
7/6. Owner Director 5 000 000
7/7. Owner Director 10 000 000
7/8. Owner Director 20 000 000
7/9. Owner Director 40 000 000
7/10. Owner Director 80 000 000

În cazul Unităţilor necesare obţinerii poziţiei Owner Director vorfi luate în considerare toate Unităţile Internaţionale Personale şi toate Unităţile de Grup Internaţionale, adică Total Unităţi nternaţionale.

Unităţile Internţionale sunt compuse din Unităţile Clienţilor Loiali direcţi şi indirecţi şi ai grupului acestora care aparţin de un Clientul Loial, indiferent de ţară. Így, Törzsvásárlóhoz tartozó bármely Astfel, performanţa fiecărui Client Loial aparţinând unui Client Loial, indiferent de ţară, va contribui la obţinerea poziţiei Owner Director.

Condiţia necesară obţinerii şi păstrării poziţiei 7/1 sau mai înalte de Owner Director este aceea ca cel puţin doi Clienţi Loiali direcţi, aparţinând respectivului Owner Director, să fie în poziţie Owner director şi în semestrul curent să creeze fiecare separat minim 75000 noi Unităţi Totale.

În cazul atingerii poziţiei Owner Director, rămâne valabilă reducerea la zero pe semestru, dar aici regula de 80% nu mai este luată în considerare.

În cazul în care un Owner Director nu atinge cuantumul de Unităţi necesare acelei poziţii de Owner Director, va fi repoziţionat în aceea poziţie Owner Director al cărei necesar de Unităţi a reuşit să atingă pe durata acelui semestru. Repoziţionare maxim până la a 7-a poziţie Owner Director poate fi făcută.

În cazul în care pe parcursul repoziţionării a ajuns într-o poziţie mai inferioară decât Owner Directorul recomandat de el, atunci Owner Directorul depăşit nu va avea drept la Pensie Owner Director şi la comision Referal Owner Director după acest grup, dar Owner Directorul depăşitor va aparţine în continuare grupului său personal, adică va primi Unităţile necesare obţinerii de poziţii şi de la acest grup.

Pensie Owner Director:

În cazul în care Clientul Loial atinge a 7-a poziţie Owner director, va avea drept la Pensie Owner Director, după Unităţile acelor Owner Directori ce aparţin grupului personal al Clientului Loial şi după grupurile acestora.

Owner Director poziţii Pensie Owner Director în funcţie de Unităţi Personale sau de Grup
Numărul Denumirea
7/1. Owner Director 0,21 RON
7/2. Owner Director 0,195 RON
7/3. Owner Director 0,18 RON
7/4. Owner Director 0,165 RON
7/5. Owner Director 0,15 RON
7/6. Owner Director 0,135 RON
7/7. Owner Director 0,12 RON
7/8. Owner Director 0,105 RON
7/9. Owner Director 0,09 RON
7/10. Owner Director 0,075 RON

La calcularea Pensiei Owner Director nu se face diferenţiere între Unităţi Personale sau de Grup, acestea vor fi luate în considerare la fel.

Pensie Owner Director se decontează numai în urma Unităţilor create de Clienţi Loiali direcţi şi grupul acestora care au atins nivelul de Owner director aflaţi în grupul personal de clienţi loiali.

În cazul în care un Client Loial aparţinând unui Owner Director ajunge în aceeaşi poziţie Owner Director ca şi Referalul (Instructorul) său, atunci Pensia Owner Director al Referalului nu va fi achitată din Unităţile create de rulajul acestui grup.

În cazul în care există o diferenţă mai mare de o poziţie între Owner Directori, atunci Owner Directorul aflat în poziţie superioară, conform numărului de diferenţe de poziţie va avea drept şi la Pensiile ce aparţin celorlaltor poziţii (goale) inferioare.

În cazul Pensiei Owner Director vor fi luate în considerare toate Unităţile Internaţionale, create din rulajul Owner Directorilor direcţi şi grupul acestora aparţinând Owner Directorului cu drept la pensie.

Comision Owner Director Referal:

În cazul în care Clientul Loial atinge a 7-a Poziţia Owner Director dă drept şi la comisioane de Owner Director Referal, ca şi procentaj din Drepturile de Comision ai Owner Directorilor direcţi aparţinând grupului personal al clientului loial şi grupul acestora, al căror sume sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

Owner Director poziţii Comision Owner Director Referal în procentaj din Drepturile de Comision
Numărul Denumirea
7/1. Owner Director 0,5%
7/2. Owner Director 0,4%
7/3. Owner Director 0,4%
7/4. Owner Director 0,4%
7/5. Owner Director 0,3%
7/6. Owner Director 0,3%
7/7. Owner Director 0,3%
7/8. Owner Director 0,2%
7/9. Owner Director 0,2%
7/10. Owner Director 0,2%

La calcularea Comisionului Owner Director Referal nu se face diferenţiere între Drepturi de Comision după Clenţi Loiali direcţi sau indirecţi, acestea vor fi luate în considerare in mod identic.

Comision Owner Director Referal se decontează numai în urma Drepturilor de Comision create de Clienţi Loiali direcţi şi grupul acestora care au atins nivelul de Owner director aflaţi în grupul personal de clienţi loiali.

În cazul în care un Client Loial aparţinând unui Owner Director ajunge în aceeaşi poziţie Owner Director ca şi Referalul (Instructorul) său, atunci Comisionul Owner Director Referal al Referalului nu va fi achitată din Drepturile de Comision create la acest grup.

În cazul în care există o diferenţă mai mare de o poziţie între Owner Directori, atunci Owner Directorul aflat în poziţie superioară, conform numărului de diferenţe de poziţie va avea drept şi la Comisioanele Referal ce aparţin celorlaltor poziţii (goale) inferioare.

În cazul Comisioanelor Owner Director Referal vor fi luate în considerare toate Drepturile de Comision internaţionale, create de Owner Directorii direcţi şi grupul acestora aparţinând Owner Directorului cu drept la comision.

Dividende Internaţionale de Owner Director Inlernet:

Inlernet Worldwide AG. distribuie o cotă parte de 1% din profitul aferent rulajului total internaţional, rămas după impozitare între Clienţii Loiali din fiecare ţară care au atins nivelul 7 de poziţie Owner Director, proporţional cu performanţele şi Unităţile obţinute. Prin aceasta Clienţii Loiali care au atins poziţia 7 de Owner Director vor deveni direct interesaţi de creşterea cifrei de afaceri totale internaţionale, în acelaşi mod, cum este interesat în acest sens şi proprietarul Inlernetului.

Dacă sub un Owner Director se găseşte un alt Owner Director, atunci la calcularea distribuirii procentului de 1%, în rulajul Clientului Loial aflat în poziţie 7 de Owner Director superior, nu este luat în calcul rulajul Clientului Loial cu poziţie7 aflat sub el.

Dividendele Internaţionale de Owner Director Inlernet se decontează într-o singură sumă după închiderea exerciţiului financiar şi calcularea rezultatelor Clienţilor Loiali aflaţi în poziţia a 7-a de Ownwr Director,în Contul de Comisioane.

Sprijin pentru Birou:

În cazul în care Clientul Loial atinge a 5-a poziţie Team Diector, sau una superioară, atunci devine îndreptăţit la Sprijin pentru Birou, al cărei sumă este de 0,375 - 1,125 RON pe o Unitate, în funcţie de poziţia în care se află Clientul Loial conform tabelului de mai jos.

Poziţii Suport pentru birou
Numărul Denumirea 1 buc. Unitate:
1. Sales Agent 0 RON
2. Sales Advisor 0 RON
3. Sales Manager 0 RON
4. Group Manager 0 RON
5. Team Director 1,125 RON
6. Division Director 0,75 RON
7. Owner Director 0,375 RON

Scopul Sprijinului de Birou este acela de a încuraja Clienţii Loiali să conducă un birou de informaţii Inlernet deschis şi susţinut în conformitate cu regulile stabilite în contractul de Reglementări Birou. Deschidera biroului se poate realiza numai cu acordul Inlernetului şi numai după semnarea contractului de Regementări Birou.

Până la deschiderea oficială a biroului ales de Clientul Loial şi înprealabil aprobat de către Inlernet, sumele aferente Sprijinului de Birou, vor fi decontate sub aşa-numita formă Sprijin pentru Birou „inactiv” în Conturile de Comisioane.

Birouri de informaţii Inlernet Clienţii Loiali care au atins a 5-a poziţie Team Director pot deschide şi acestea în totalitate sunt susţinute de către Clienţi Loial, susţinerea incluzând cheltuielile de închiriere, achiziţie, şi utilităţi. Birourile astfel deschise nu sunt susţinute de către Inlernet sub nici o formă contractuală, sau sub orice altă formă, Inlernet nu desfăşoară nici un fel de activitate în ele, astfel nu sunt locuri de bază Inlernet, dar cu ajutorul Sprijinului pentru Birou Clientul Loial poate reduce semnificativ sarcinile financiare legate de biroul său.

Dacă un Client Loial deschide birou conform celor cuprinse în contractul Reglementări Birou Inlernet, atunci suma totală al Sprijinului pentru Birou adunată până la acel moment, se transformă în aşa-numitul statut „activ” achitabil şi va fi transferat într-o singură sumă Clientului Loial prin transferurile pe cont bancar efectuate din două în două săptămâni.

Sprijinul trebuie utilizat dovedit, în scopul în care a fost acordat şi pentru a dovedi scopul sumelor folosite, la verificările Inlernet, Clientul Loial trebuie să prezinte documente justificative.

Dacă sub un îndreptăţit la Sprijin pentru Birou se găseşte un alt îndreptăţit la Sprijin pentru Birou care se află în aceaşi poziţie ca şi el, atunci la calcularea Sprijinului pentru Birou, în rulajul Clientului Loial superior, nu este luat în calcul rulajul Clientului Loial aflat sub el, în aceeaşi poziţie.

Finanţare Autoturism:

În cazul în care Clientul Loial atinge a 6-a poziţie Division Diector, sau una superioară, atunci devine îndreptăţit la Finanţare Autoturism, al cărei sumă este de 0,375 - 1,125 RON pe o Unitate, în funcţie de poziţia în care se află Clientul Loial conform tabelului de mai jos.

Poziţii Autofinanțare
Numărul Denumirea 1 buc. Unitate:
1. Sales Agent 0 RON
2. Sales Advisor 0 RON
3. Sales Manager 0 RON
4. Group Manager 0 RON
5. Team Director 0 RON
6. Division Director 0,75 RON
7. Owner Director 0,375 RON

Scopul Finanţării Autoturismului este acela de a încuraja Clienţii Loiali să utilizeze funcţional un autoturim Inlernet cumpărat şi întreţinut în conformitate cu regulile stabilite în contractul de Reglementări Autoturism. Deschidera biroului se poate realiza numai cu acordul Inlernetului şi numai după semnarea contractului de Regementări Birou.

APână la enunţarea de autoturism Inlernet oficial, autoturismul ales de Clientul Loial şi înprealabil aprobat de către Inlernet, sumele aferente Finanţării de Autoturism, vor fi decontate sub aşa-numita formă Finanţatre Autoturism „inactiv” în Conturile de Comisioane.

Autoturisme Inlernet Clienţii Loiali care au atins a 5-a poziţie Team Director pot cumpăra şi acestea în totalitate sunt suseţinute de către Clienţi Loial, susţinerea incluzând cheltuielile de închiriere, achiziţie, şi întreţinere. Autoturismele astfel utilizate nu sunt susţinute de către Inlernet sub nici o formă contractuală, sau sub orice altă formă, Inlernet nu le utilizează în nici un scop, astfel ele nu crează locuri de bază pentru Inlernet, dar prin Finanţare Autoturism Clientul Loial poate reduce semnificativ sarcinile financiare legate de autoturismul său.

Dacă un Client Loial cumpără un autoturism conform celor cuprinse în contractul Reglementări Autoturisme Inlernet, atunci suma totală al Finanţării de Autoturism adunată până la acel moment, se transformă în aşa-numitul statut „activ” achitabil şi va fi transferat într-o singură sumă Clientului Loial prin transferurile pe cont bancar efectuate din două în două săptămâni.

Finanţarea Autoturism trebuie utilizată dovedit, în scopul în care a fost acordat şi pentru a dovedi scopul sumelor folosite, la verificările Inlernet, Clientul Loial trebuie să prezinte documente justificative.

Dacă sub un îndreptăţit la Finanţare Autoturism se găseşte un alt îndreptăţit la Finanţare Autoturism care se află în aceaşi poziţie ca şi el, atunci la calcularea Finanţării de Autorism, în rulajul Clientului Loial superior, nu este luat în calcul rulajul Clientului Loial aflat sub el, în aceeaşi poziţie.

Comision Referent Partener de Produse:

Dacă un Client Loial doreşte să devină referent şi îndeplineşte condiţiile, Inlernet îi dă permisiunea achiziţiei manualului cursului de pregătire Referent Partener de Produse Inlernet din Videoteca Inlernet. După însuşirea conţinutului cursului se poate înscrie la examenul online de referent, unde, în cazul unui examen reuşit, devine Client Loial referent, putând da referinţe pentru Parteneri de Produse în Sistemul Inlernet.

După referinţă din partea unui Client Loial, Inlernet poate lua decizie în sensul, dacă doreşte sau nu să încheie contract cu un candidat de Partener de Produse. În cazul în care decizia este pozitivă, Referentul va avea obligaţia de a înregistra cu exactitate datele, informaţiile privitoare la viitorul Partener de Produse în Sistemul Inlernet.

În cazul în care Inlernet a încheiat contract cu Partenerul de Produse recomandat şi înregistrat în Sistem de către referent, atunci Referentul Partenerului de Produse, cel care a făcut recomanarea, va avea drept o singură dată la comision. Comisionul va fi după cum urmeză
-în cazul în care numărul magazinelor Partenerului de Produse este de şapte sau mai mare, atunci comisionul de referent de bază pe magazin este de 15 RON, majorat cu mărimea discountulului mediu de Partener de Produse.
-în cazul în care numărul magazinelor Partenerului de Produse este mai mic de şapte, atunci comisionul de referent de 52,5 RON şi 7,5 RON pe magazin, al cărui sumă trebuie să fie majorată la fel cu mărimea discountului mediu de Partener de Produs.

Exemplu:

Număr magazine (buc.) Discount mediu Comision referent
1. 5,00% 63 RON
1. 10,00% 66 RON
1. 20,00% 72 RON
2. 5,00% 70,88 RON
2. 10,00% 74,25 RON
5. 10,00% 99 RON
10. 10,00% 165 RON
20. 5,00% 315 RON

O altă condiţie de a obţine comisionul de referent este acela, ca Clientul Loial să completeze corespunzător documentul Decontare Comision de Referent, descărcat de pe pagina de web Inlernet din meniul Descărcări, şi să-l trimită în prima săptămână de după luna care a trecut la adresa email info@inlernet.com.

Un Referent de Partener de Produse rămâne referent, până când contribuie activ, la cererea şi ca mandatar al Inlernetului, la rezolvarea eventualelor situaţii apărute în relaţiile cu partenerii de produse, şi îşi acordă tot ajutorul în acest sens, având drept, după suma aferentă achiziţiilor de la un Partener de Produse, la 1% din discountul acordat de Partenerul de Produse.

Această sumă este achită de către Inlernet după fiecare Partener de Produse care a atins o cifră brută de afaceri de 1 500 000 RON, prin decontarea lui într-o singură sumă în Contul de Comisioane, dacă Referentul îndeplineşte condiţiile la acest drep conform celor menţionate mai sus.

În cazul în care un Referent, nu contribuie în mod activ şi nu îşi acordă ajutorul la rezolvarea eventualelor situaţii apărute în relaţiile cu partenerii de produse, sau nu face nici un demers în acest sens, atunci pierde pentru todeauna Comisionul de Referent aferent cifrei de afaceri al acelui Partener de Produse.

Distincţii, recompense pentru fiecare poziţie:

La atingerea diferitelor poziţii şi condiţii Clientului Loial i se vor acorda cadouri utile şi frumoase ca şi expresii de apreciere şi recunoaştere a meritelor lor.

2. Atingerea poziţiei Sales Advisor: Insignă de argint având ca model logo-ul Inlernet

3. Atingerea poziţiei Sales Manager şi minim 300 Unităţi Personale: Insignă de aur având ca model logo-ul Inlernet cu 3 buc. de briliante (diamante), cu returnarea insignei de aur eventual anterior acordate având ca model logo-ul Inlernet cu 2 buc. de briliante

4. Atingerea poziţiei Group Manager: Insignă de aur având ca model logo-ul Inlernet cu 4 buc. de briliante (diamante), cu returnarea insignei de aur eventual anterior acordate având ca model logo-ul Inlernet cu 3 buc. de briliante

5. Atingerea poziţiei Team Director: Insignă de aur având ca model logo-ul Inlernet cu 5 buc. de briliante (diamante), cu returnarea insignei de aur eventual anterior acordate având ca model logo-ul Inlernet cu 4 buc. de briliante

6. Atingerea poziţiei Division Director: Insignă de aur având ca model logo-ul Inlernet cu 6 buc. de briliante (diamante), cu returnarea insignei de aur eventual anterior acordate având ca model logo-ul Inlernet cu 5 buc. de briliante

7. Atingerea poziţiei Owner Director: Insignă de aur având ca model logo-ul Inlernet cu 7 buc. de briliante (diamante), cu returnarea insignei de aur eventual anterior acordate având ca model logo-ul Inlernet cu 6 buc. de briliante

La atingera a 300 Unităţi Personale, dar încă în a 2-a Sales Advisor poziţie: Insignă de aur având ca model logo-ul Inlernet cu 2 buc. de briliante (diamante), cu returnarea insignei de argint eventual anterior acordate având ca model logo-ul Inlernet

La atingerea a 1000 Unităţi Personale: un pix din argint placat cu aur cu logo-ul Inlernet marca Waldmann exclusiv

La atingerea a 2000 Unităţi Personale: Laptop Inlernet, finanţat şi procurat de către Inlernet în limita unei anumite valori, al cărui marcă şi tip pot fi alese liber de către Clintul Loial

Insignele obţinute şi primite pentru rezultatele de mai sus, pot fi preschimbate fără costuri de către Clientul Loial pe insigne având ca model logo-ul Inlernet care aparţine poziţiei sale actuale, dacă atinge în mod repetat poziţia şi condiţiile necesare în Sistemul Inlernet pentru acea insignă.

Impozitul datorat în urma veniturilor financiare obţinute din cadourile primite, cade în totalitate în sarcina Clientului Loial, la fel ca şi obligaţia declarării şi plăţii acestuia sub formă de avans impozit sau impozit.

Concurs călătorie:

În cadrul Sistemului Inlerne pentru motivarea suplimentară şi recunoaşterea efortului Clienţilor Loiali, se organizează în fiecare semestru călătorii în diferite locaţii motivante, cu finanţare din partea Inlernet.

Călătoriile organizate de Inlernet întodeauna se desfăşoară într-o formă şi cu o destinaţie motivantă, exclusivă, despre al căror locaţie curentă Clientul Loial se poate informa din Anunţul Concurs Călătorie Inlernet publicat la începutul fiecărui semestru.

Concursul de Călătorie este evaluat semestrial şi este organizat în fiecare semestru, în general în a 2-a sau a -3-a lună după sfâşiul de semestru. Clientul Loial poate urmării situaţia actualului Concurs, pe lista de clasamente al Concursului Călătorie Inlernet (descărcat din Biroul său web), în care va vedea afişat rezultatul aferent poziţiei sale curente, calculat pe baza punctelor de călătorie pe semestru în mod cumulativ, după următorul tabel.

Poziţii Valoare 1buc. Unitate Personală punct de călătorie Valoare 1buc. Unitate Grup punct de călătorie
Numărul Denumirea
1. Sales Agent 30 30
2. Sales Advisor 30 20
3. Sales Manager 30 15
4. Group Manager 30 10
5. Team Director 30 5
6. Division Director 30 3
7. Owner Director 30 1

Cifra de afacere naţională pe semestru stabileşte numărul participanţilor concursului de călătorie. La 10.000 de unități naționale crește numărul cu un călător. Unităşile naţionale adunate într-un semestru sunt împărţite la 10.000, iar rezultatul astfel obţinut va însemna numărul participanţilor la călătorie.

După calculele de mai sus acei Clenţi Loiali vor fi participanţi la călătorie, care în ultima zi din semestru dispun de cele mai multe puncte de călătorie.

Cheltuielile aferente călătoriei sun în totalitate finanţate de Inlernet. În funcție de opțiuni și posibilități primii 10 participanți vor putea să aibă însoțitor un partener sau un aparținător major, iar costurile vor fi acoperite de sistem Partenerii trebuie să înainteze solicitarea de participare în scris către Inlernet cu cel puţin 60 zile înainte de închiderea de semestru.

În cazul în care un Client Loial cu drept de participare la călătorie nu doreşte să-şi utilizeze acest drept, posibilitatea de participare nu este mutată ierarhic în jos, deci un alt Client Loial nu poate prelua locul lui.

În continuare, o altă condiţie de participare la călătorie, este acela ca Clientul Loial să aibă în momentul călătoriei o legătură contractuală cu Inlernet şi să fie în statutul activ pe toată durata desfăşurării concursului.

Începând cu poziţia a 4-a, va fi luată în considerare şi regula 80% la calcularea punctelor de călătorie al Clintului Loial, astfel punctele de călătorie provenite de la Clientul Loial direct, care a obţinut cele mai multe Unităţi, vor fi luate în considerare într-o limită maximă de 80% din totalul punctelor de călătorie obţinute.

Scimbarea călătoriei în numerar sau cedarea dreptului de călătorie către o altă persoană nu este posibilă.

Impozitul datorat în urma veniturilor financiare obţinute din călătorii, cade în totalitate în sarcina Clientului Loial, la fel ca şi obligaţia declarării şi plăţii acestuia sub formă de avans impozit sau impozit.

Sarcini Client Loial în funcţie der poziţie:

În interesul de a avea asigurat un succes maxim Clienţii Loiali au de îndeplinit următoarele sarcini în funcţie de poziţiile lor curente.

1. În poziţia Sales Agent:

 • Cumpărături la Parteneri de Produse
 • Cunoaşterea conţinutului paginii wen Inlernet
 • Vizualizarea prezentaţiilor de pe pagina web
 • Cunoaşterea şi înţelegerea TCG şi anexelor sale
 • Dobândirea prin învăţare a modului de folosire a Biroului web
 • Pornirea unui Arbore de Drept optimal corespunzător mărimii preconizate a achiziţiilor
 • Întocmirea unei Liste de Nume
 • Stabilirea obiectivelor personale şi de afaceri
 • Planificare pe baza obiectivelor şi posibilităţilor
 • Introducerea unor Clienţi Loiali direcţi în Sistem
 • Promovarea paginii de web de referali în cercul de cunoscuţi
 • Dobândirea prin învăţare şi exersarea unei conversaţii referal
 • Participarea la evenimentele săptămânale, lunare (Ziua Inlernet)

2. În poziţia Sales Advisor:

 • Tot ceea ce în 1-a Poziţie
 • Atingerea a 300 Unităţi Personale şi astfel a Insignei de aur având ca model logo-ul Inlernet
 • Invitarea cunoscuţilor la evenimentele săptămânale, lunare
 • Discuţii de recomandare purtate în mod regulate
 • Motivarea Clienţilor Loiali la îndeplinirea sarcinilor aferete poziţiei 1
 • A răspunde la întrebările Clenţilor Loiali
 • Participarea la discuţii de recomandare organizate de Clienţi Loiali
 • Prezentarea modulului de utilizare al unui Birou web
 • Instruirea, motivarea Clienţilor Loiali

3. În poziţia Sales Manager:

 • Tot ceea ce în 1-a şi a -2-a Poziţie
 • Obţinerea unui nou Drept
 • Organizarea de cursuri de instruire pentru grupul de Clienţi Loiali săptămânal în mod regulat
 • Organizarea de prezentaţii publice sau prin web-conferinţe săptămânal în mod regulat
 • Prezentaţii ţinute în cadrul Zilei Inlernet
 • Recrutarea de Referenţi Parteneri de Produse şi recomandarea lor Inlernetului
 • Verificarea cunoştinţelor Clientilor Loiali aflaţi in poziţiile 1,2
 • Verificarea rezervărilor cu vouchere cu o valoare mai mare
 • Verificarea cunoştinţelor Clienţilor Loiali referitoare la TCG şi anexele lor
 • Coordonarea obiectivelor comune cu grupul de clienţi loiali
 • Însuşirea cunoştinţelor de orator,prezentator şi participarea la cursuri de formare în acest sens
 • Comunicarea cu Serviciul Clienţi al Inlernet
 • Consultări personale, discuţii de conducere purtate cu liderul Inlernet activ superior

4. În poziţia Group Manager:

 • Tot ceea ce în a 3-a Poziţie
 • Verificarea Clientilor Loiali cu privire la îndeplinirea sarcinilor aferente poziţiei 3
 • Ţinerea săptămânală a prezentaţiilor şi a cursurilor de pregătire
 • Realizarea, efectuarea negocierilor cu Parteneri de Produse mai mari, mai importante
 • Organizarea sedinţelor de management pentru Clienţii Loial aflaţi în poziţia a 3-a sau eventual a 2-a
 • Prezentaţii ţinute în cadrul Zilei Inlernet
 • Elaborarea temei prelegerilor pentru Ziua Inlernet
 • Participarea la cursuri de formare prezentator
 • Recomandarea Referenţilor de Parteneri de Produse şi Partenerilor de Produse
 • Verificarea Referenţilor
 • Rezolvarea cazurilor, situaţiilor sosite de la Inlernet

5. În poziţia Team Director:

 • Tot ceea ce în a 4-a Poziţie
 • Deschiderea biroului de informaţii Inlernet, susţinerea şi conducerea acestuia
 • Prezentaţii ţinute în cadrul Zilei Inlernet
 • Verificarea Clienţilor Loiali din poziţia a 4-a
 • Ţinerea săptămânală a prezentaţiilor şi a cursurilor de pregătire
 • Consultări strategice purtate cu liderii Inlernet din poziţiile 6,7
 • Clădirea unui număr minim de 100 Clienţi Loiali direcţi
 • Însuşirea bezei de cunoştinţe legate de Inlernet în totalitate şi predarea lui
 • Căutarea şi găsirea locurilor de desfăşurare a cursurilor de formare, şi încheierea contractelor pentru ele
 • Coordonarea în regiune (în preajma biroului de informaţii) a cazurilor,situaţiilor legate de partenerii de produse
 • Organizarea şedinţelor de management
 • Investigarea cazurilor de reclamaţie sosite de la Inlernet

6. În poziţia Division Director:

 • Tot ceea ce în a 5-a Poziţie
 • Verificarea birourilor de informaţii Inlernet
 • Organizarea, coordonarea evenimentelor motivaţionale
 • Cumpărarea autoturismului Inlernet
 • Prezentaţii ţinute în cadrul Zilei Inlernet
 • Reprezentaţie
 • Predarea distincţiilor, recompenselor
 • Realizare materiale de prezentaţie, scrisori informative (news letter)
 • Verificarea caracterului unitar al imaginii publicitare la Clienţi Loiali
 • Efectuarea negocierilor strategice la Partenerii de Produse mai importanţi
 • La Concursuri de Călătorie realizarea colaborării în cadrul grupului de clienţilor loiali
 • Verificarea potenţialilor Birouri de informaţii Inlernet
 • Organizarea şedinţelor de management

7. În poziţia Owner Director:

 • Tot ceea ce în a 6-a Poziţie
 • Comunicarea cu directorii executivi ai filialei din Ungaria al Inlernet
 • Organizarea completă a Zilei Inlernet
 • Prezentaţii ţinute în cadrul Zilei Inlernet
 • Predarea distincţiilor, recompenselor
 • Călătorii la locurile de desfăşurare a prezentaţiilor
 • Organizarea şi recomandarea deschiderii unor noi ţări
 • Organizarea şi coordonarea şedinţelor manageriale la nivel de ţară
 • Consiliere în cazul deciziilor strategice
 • Transmiterea de feedback-uri, idei și oportunități provenite din reţea către conducera Inlernet

Inlernet măsoară activitatea Clienţilor Loiali, pentru ca Clienţii Loiali activi să primească din partea Conducerii tot ajutorul necesar pentru a-şi putea creşte eficienţa achiziţiilor şi activităţilor desfăşurate în cadrul Inlernet.

Cât de activ este un client se stabileşte conform următoarelor puncte:

 • Cumpărături - Clientul Loial să facă cumpărături în fiecare luna la Partenerii de Produse
  (Taxa de intrare la Ziua Inlernet nu intră în categoria cumpărături))
 • Obţinerea de unui Drept nou - Clientul Loial să obţină în fiecare lună Drept nou
 • Eveniment - Clientul Loial să fie prezent în fiecare lună
  şi să partice pe toată durata Zilei Inlernet la eveniment
 • Activitate de recomandare - se consideră efectuată la îndeplinirea oricăreia din condiţiile de mai jos:
  • discuţii de conducere
   (consultare personală cu un lider Inlernet activ)
  • înregistrează un nou Client Loial direct în Sistemul Inlernet
  • Iţine conferinţă web Inlernet
  • organizează reprezentaţie publică Inlernet
  • ţine prezentaţie în cadrul Zilei Inlernet
  • susţine birou Inlernet

Pentru statutul activ, activităţile mai sus menţionate trebuie să fie desfăşurate în fiecare lună. În cazul în care în decursul a două luni consecutive condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, atunci Clientul Loial va fi calificat inactiv începând cu următoarea lună. În acest caz, Clienţii Loiali direcţi ai Clientului Loial inactiv pot cere schimbarea grupului (team change) lor, prin metoda simplificată, în cel al Clientului Loial activ următor pe linia de referali, astfel ajutând-şi activitatea desfăşurată în cadrul Inlernet.

Decontarea modificărilor cursurilor de schimb şi diferenţelor a de cursuri datorate transferulilor internaţionale.:

Corecţie curs de schimb în cazul Drepturilor la Comisione:

Sistemul Inlernet,realizează corecţii privind diferenţa de curs de schimb în cazul Drepturilor la Comisione, în situaţie de bază la decontarea în Contul de Comisioane (I. Clasă 30/30; II. Clasă 30/30; etc.) a valorii comisionalelor obţinute, dacă există pierderi din diferenţe de curs la momentul decontării faţă de cursul stabilit în prealabil de Inlernet.

Modul de calcul:

Calcularea trebuie efectuată întodeauna în mimoentul decontării, deci în situaţia de Drepturi 1/1, 4/4, 9/9, 10/10. Pe ambele părţi este analizat valoarea celui mai devreme obţinut prim Drept, necesar obţinerii Dreptului de Comision. Dacă aici este prezent un Drept, al cărui valoare după calculul cursurilor de schimb este mai mare, ca şi valoarea Dreptului din Arborele de Drept al ţării (câştig din curs de schimb), atunci sistemul nu va efectua corecţie curs de schimb. În cazul în care la decontarea Dreptului de comision se există un Drept al cărui valoare este mai mică, ca şi valoarea de Drept standard, din Arborele de Drept corespunzător,stabilit de Inlernet, atunci Sistemul va stoca pierderea de curs de schimb.

În situaţia conjuncţiei 1/1 cursul de schimb este 274 HUF/CHF.
În situaţia conjuncţiei 1/1 la decontarea Dreptului de Comision se vor lua în considerare Drepturile cu numărul 2 şi 5.
Calcul: 12000 HUF + 274 HUF/CHF x 42 CHF = 23508 HUF.
Iniţial valoarea celor două Drepturi ar fi trebuit să fie 24.000 HUF, din această cauză aici va trebui calculat pierderea din cursul de schimb.
23.508 / 24.000 = 0,98. Dreptul de Comision ar trebui să fie 1000 HUF care înmulţit cu acest raport (0,98) va fi 980 HUF,
20 HUF dică va trebui efectuată o corecţie curs de schimb, care va fi retrasă din Contul de Comision de către Sistem după ce Dreptul numărul 1 ajunge la 30/30.

Corecţie curs de schimb în cazul comisionului Referali şi Pensiei Owner Director:

Sistemul efectuează corecţiile conform metodei de la Drepturi Comisioane prezentat mai sus şi dacă este necesar trece în contabilitate modificarea.

Corecţie curs de schimb în cazul comisionului Carieră, Sprijin Birou şi Finanţare Autoturism:

Sistemul la momentul decontării analizează cursul de schimb din ziua respectivă şi dacă constată crearea unei pierderi din diferenţe de curs de schimb, imediat după decontare scade această pierdere din Contul de Comisioane al Clientului Loial.

Corecţie curs de schimb în cazul restituirilor Client Loial şi Referali, respectiv comisionului Referent Partener de Produse:

Sistemul calculează suma restituirilor şi comisioanelor modificat cu procentul de corecţie al cursului mediu de schimb valutar stabilit de Inlernet.

Exemplu:
1 CHF = 290 HUF
Procentul de corecţie stabilit în Sistem: 2%
(Pornind de la procentul de corecţie al cursului mediu de schimb valutar stabilit de Banca Inlernet.)
Client Loial face cumpărături în Elveţia în sumă de 1000 CHF la un Partener de Produse cu 10 %
Restituirea de Client Loial ar fi 10 CHF.
Sistemul decontează Clientului maghiar în HUF restituirea
( întodeauna în moneda naţională a Clientului Loial).
Sistemul calculează valoarea HUF la cursul mediu valutar
(10 x 290 HUF = 2900 HUF)
şi aceasta va fi modificată cu procentul de corecţie
(2900 HUF – (2900 HUF x 2%) = 2842 HUF),
Referalului, dacă are cod de identificare (id) maghiar, i se vor deconta 1421 HUF conform celor de mai sus,
dar dacă de exemplu Referalul Lui are cod de identificare elveţian, atunci lui în mod natural, fără corecţie i se vor deconta 5 CHF.

Comandă de voucher::

În cazul în care un Client Loial comandă onlinevoucher la Parteneri de Produse internaţionali, atunci pe durata comenzii soldul său va fi afişat în moneda naţională a respectivei ţări la care se referă comanda . La calcularea soldului din nou aplicăm factorul de corecţie.

Exemplu:
1 CHF = 290 HUF
Procentul de corecţie stabilit în Sistem: 2%
În contul de Comisioane al Clienţului Loial se găseşte suma de100.000 HUF.
Clientul Loial doreşte să facă o comandă pentru mărfuri de la un Partener de Produse de elveţia, în valoare de 200 CHF.
Odată cu alegerea Partenerului de Produse pe pagina comenzi voucher soldul contului său se va schimba în CHF
(100.000 HUF / (290 HUF x 1,02) = 338,06 CHF).
Comandă voucher în valoare de 200 CHF.
şi aceasta va fi modificată cu procentul de corecţie
(2900 HUF – (2900 HUF x 2%) = 2842 HUF),
Sistemul scade valoarea voucherului (200 CHF x 290 HUF x 1,02 = 59.160 HUF)
din soldul contului său şi pe Contul de Comisioane va rămâne suma de 40.840 HUF.

Scăderea din sold, la comanda voucher funcţionează după aceeaşi principiu şi în cazul Contului de voucher, Contului de rezervări şi al Contului Inlernet.

Transformarea decontărilor şi comisioanelor:

Decontarea Comisioanelor de Drep, Comisioanelor de Carieră, Comisioanelor de Referal, Drepturilor de Bonus, etc., se realizează în foarte scurt timp de la momentul obţinerii dreptului la ele, în funcţie de gradul de încărcare al sistemului informatic al Sistemului Inlernet. Clientul Loial oricând poate vizualiza beneficiile de mai sus în Biroul web personal.

Clientul Loial este înştiinţat în fiecare Vineri despre comisioanele obţinute într-un scurt mesaj text (SMS), în cazul în care comandă acest serviciu şi acceptă cheltuielile aferente. Despre Costurile SMS, Clientul Loial se poate informa în tabelul actual de Costuri, cheltuieli, respectiv în Anunţuri.

Comisioanele realizate şi care pot fi preschimbate în numerar (sunt decontate în Contul de Comisioane), vor fi transferate în contul bancar al Clientului Loial în fiecare Luni din două în două săptămâni, iar dacă aceasta este zi liberă oficială, atunci în următoarea zi lucrătoare pentru bănci, de fiecare dată cu un decalaj de două săptămâni.

Decalajul de două săptămâni înseamnă că în ziua de plată de luni sunt achitate comisioanele obţinute dinainte cu două săptămâni faţă de lunea curentă. Comisioanele rezultate vor fi transferate în termen de două săptămâni, în mod evident, cu două săptămâni mai târziu în ziua de luni. Cel mai uşor mod pentru un Client Loial de a afla suma aferentă comisioanelor ce i se va achita peste două săptămâni , este acela de a-si verifica soldul la începutul zilei de luni ce precede cu două săptămâni ziua de plată. Această sumă va fi transferată luni, două săptămâni mai târziu.

Transferul se efectuează numai în cazul în care Clientul Loial în Biroul web personal prin meniul Setări a solicitat acesta şi preia asupra sa costurile transferului. Despre Costurile de transfer, Clientul Loial se poate informa în tabelul actual de Costuri, cheltuieli, respectiv în Anunţuri.

Clientul Loial în Biroul web personal prin meniul Setări poate stabili şi cât doreşte să fie transferată din suma maximă disponibilă pentru transfer în contul său bancar. Transferul are loc numai în cazul în care suma transferată este de 150 RON sau mai mare. Sumele mai mici de acest prag vor fi transferate doar odată pe an, numai la sfârșitul anului.

Posibilităţi şi condiţii de Revizuire, modificare a anexei numărul 1:

Inlernet, dacă este necesar, în orice moment poate revizui, modifica anexa nr. 1 („Discounturi, sistem carieră, comisioane,bonusuri Inlernet”), în concordanţă cu indicele de inflaţie,situaţia pe piaţă, caracteristicile colectivului de clienţilor loiali, respectiv cu condiţiile cadru de fiscalitate.

Revizuirea nu poate fi efectuată unilateral în detrimentul Clientului Loial, în special cu privire la ceea ce se referă la Comisioane, Drepturi şi alte beneficii stabilite în anexa nr.1.

Excepţie făcând obligativitatea modificărilor în urma modificărilor survenite în legislaţie sau ca urmări a unor decizii din partea autorităţilor, respectiv din cauza unor factori ce ar afecta nefavorabil funcţionarea şi prosperitatea Sistemului Inlernet, sau chiar ar cauza imposililitatea continuării activităţii acestuia.

Anexa modificată întră în vigoare în momentul publicării pe pagina de web www.inlernet.com, şi se aplică din acel moment.

Tabele Drept de Comision şi Drept de Bonus pe Clase referitoare la Drepturi Inlernet

I. CLASĂ, DREPT INLERNET

Numărul Drepturilor (deasupra/dedesub) situate în sistem binar în spatele Dreptului examinat Drept de Comisione Drepturi de Comisioane pe Contul voucher Drepturi de Bonus
1 / 1 15,00 RON
4 / 4 54,00 RON
9 / 9 72,00 RON
10 / 10 135,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
14 / 14 108,00 RON
15 / 15 135,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
18 / 18 144,00 RON
20 / 20 1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept naţional
24 / 24 180,00 RON
25 / 25 1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept internaţional
30 / 30 1 380,00 RON,
405,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
35 / 35
(Statutul epuizat)
135,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane create de Dreptul epuizat: 1 953,00 RON, or 2 763,00 RON *Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber, să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contul voucher personal.
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane după fiecare Drept din Arborele de Drepturi: 3 087,00 RON, or 4 437,00 RON*

II. CLASĂ, DREPT INLERNET

Numărul Drepturilor (deasupra/dedesub) situate în sistem binar în spatele Dreptului examinat Drept de Comisione Drepturi de Comisioane pe Contul voucher Drepturi de Bonus
1 / 1 45,00 RON
4 / 4 162,00 RON
9 / 9 216,00 RON
10 / 10 405,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
14 / 14 324,00 RON
15 / 15 405,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
18 / 18 432,00 RON
20 / 20 1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept naţional
24 / 24 540,00 RON
25 / 25 1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept internaţional
30 / 30 4 140,00 RON,
1 125,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
35 / 35
(Statutul epuizat)
135,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept naţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept internaţional
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane create de Dreptul epuizat: 5 859,00 RON, or 7 929,00 RON *Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber, să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contul voucher personal.
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane după fiecare Drept din Arborele de Drepturi: 9 261,00 RON, or 12 951,00 RON*

III. CLASĂ, DREPT INLERNET

Numărul Drepturilor (deasupra/dedesub) situate în sistem binar în spatele Dreptului examinat Drept de Comisione Drepturi de Comisioane pe Contul voucher Drepturi de Bonus
1 / 1 135,00 RON
4 / 4 486,00 RON
9 / 9 648,00 RON
10 / 10 1 125,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
14 / 14 972,00 RON
15 / 15 1 125,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
18 / 18 1 296,00 RON
20 / 20 1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept naţional
24 / 24 1 620,00 RON 7 110,00 RON*,
3 375,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
25 / 25 1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept internaţional
30 / 30
(Statutul epuizat)
135,00 RON*,
405,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept naţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept internaţional
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane create de Dreptul epuizat: 12 267,00 RON, or 18 432,00 RON *Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber, să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contul voucher personal.
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane după fiecare Drept din Arborele de Drepturi: 22 203,00 RON, or 30 618,00 RON*

IV. CLASĂ, DREPT INLERNET

Numărul Drepturilor (deasupra/dedesub) situate în sistem binar în spatele Dreptului examinat Drept de Comisione Drepturi de Comisioane pe Contul voucher Drepturi de Bonus
1 / 1 405,00 RON
4 / 4 1 458,00 RON
9 / 9 1 944,00 RON
10 / 10 3 375,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
14 / 14 2 916,00 RON
15 / 15 3 375,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher**
18 / 18 3 888,00 RON
20 / 20 1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept naţional
24 / 24 4 860,00 RON 21 330,00 RON*,
10 125,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru V. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
25 / 25 1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept internaţional
30 / 30
(Statutul epuizat)
135,00 RON*,
405,00 RON*,
1 125,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept naţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept internaţional
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane create de Dreptul epuizat: 36 801,00 RON, or 55 341,00 RON *Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber, să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contul voucher personal.
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane după fiecare Drept din Arborele de Drepturi: 66 609,00 RON, or 91 899,00 RON*

V. CLASĂ, DREPT INLERNET

Numărul Drepturilor (deasupra/dedesub) situate în sistem binar în spatele Dreptului examinat Drept de Comisione Drepturi de Comisioane pe Contul voucher Drepturi de Bonus
1 / 1 1 215,00 RON
4 / 4 4 374,00 RON
9 / 9 5 832,00 RON
10 / 10 10 125,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru V. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
14 / 14 8 748,00 RON
15 / 15 10 125,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru V. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
18 / 18 11 664,00 RON
20 / 20 1 buc. Drept de bonus pentru V. Clasă în Arborele de Drept naţional
24 / 24 14 580,00 RON 63 990,00 RON*,
20 250,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru VI. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
25 / 25 1 buc. Drept de bonus pentru V. Clasă în Arborele de Drept internaţional
30 / 30
(Statutul epuizat)
135,00 RON*,
405,00 RON*,
1 125,00 RON*,
3 375,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept naţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept internaţional
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane create de Dreptul epuizat: 110 403,00 RON, or 155 943,00 RON *Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber, să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contul voucher personal.
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane după fiecare Drept din Arborele de Drepturi: 199 827,00 RON, or 265 617,00 RON*

VI. CLASĂ, DREPT INLERNET

Numărul Drepturilor (deasupra/dedesub) situate în sistem binar în spatele Dreptului examinat Drept de Comisione Drepturi de Comisioane pe Contul voucher Drepturi de Bonus
1 / 1 2 430,00 RON
4 / 4 8 748,00 RON
9 / 9 11 664,00 RON
10 / 10 20 250,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru VI. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
14 / 14 17 496,00 RON
15 / 15 20 250,00 RON 1 buc. Drept de bonus pentru VI. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher*
18 / 18 23 328,00 RON 116 666,66 RON 1 buc. Drept de bonus pentru VI. Clasă în Arborele de Drept naţionalt
20 / 20 1 buc. Drept de bonus pentru VI. Clasă în Arborele de Drept internaţiona
25 / 25
(Statutul epuizat)
135,00 RON*,
405,00 RON*,
1 125,00 RON*,
3 375,00 RON*,
10 125,00 RON*
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept naţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru I. Clasă în Arborele de Drept internaţional#si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru II. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru III. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru IV. Clasă în Arborele de Drept internaţional #si#
1 buc. Drept de bonus pentru V. Clasă în Arborele de Drept personal, sau voucher* #si#
1 buc. Drept de bonus pentru V. Clasă în Arborele de Drept internaţional
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane create de Dreptul epuizat: 180 332,00 RON, or 235 997,00 RON *Dacă Clientul Loial, în luna calendaristică premergătoare creării Dreptului de Bonus Inlernet Personal a efectuat achiziţii cu valoare de 450 RON, sau peste această sumă de la Partenerii de produse, poate decide liber, să plaseze Dreptul de Bonus Inlernet Personal în Arborele său de Drept sau în locul lui, să aleagă suma aferentă valorii Dreptului de Bonus Inlernet Personal, care va fi decontat în Contul voucher personal.
Prin epuizarea unui Drept, Drepturi de comisioane după fiecare Drept din Arborele de Drepturi: 299 888,00 RON, or 396 053,00 RON*

01 martie 2016